English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

KIRA: KontraCOVID Bot
05/08/2020

MAY MGA KATANUNGAN KA BA ukol sa COVID-19 na gusto mong matugunan nang mabilis at tama?

Narito na si KIRA, ang ating friendly KontraCOVID Bot, upang sumagot sa inyo! Maaari niyo nang i-message si KIRA sa pamamagitan ng mga link na makikita sa sidebar ng Healthy Pilipinas website!

Para I-message si KIRA mismo sa DOH Viber community: Scan the QR code on your Viber app
Para i-message si KIRA sa Facebook: Pumunta sa DOH Facebook page
Para i-message si KIRA sa PH webapp: Pumunta sa kontravocid.ph

#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#COVID19PH

BACK TO MENU