English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Public Health Workers Covered by Special Risk Allowance (April 15, 2020)
04/15/2020

Read here: AO28: Grant of Special Risk Allowance to Public Health Workers

 

One-time COVID-19 Special Risk Allowance = up to 25% of monthly basic pay

 

Mga Public Health Worker na Makatatanggap ng Specal Risk Allownace (SRA)

 • Medical, allied medical, at iba pang empleyado na nakatalaga sa mga ospital at healthcare facilities na direktang nagbibigay serbisyo sa mga pasyenteng confirmed o suspected COVID-19 kasama ang sumusunod:
  • Mga sibilyan na empleyado na regular, contractual, casual, may mga posisyon na part-time
  • Mga manggagawang na nasa kasunduan tulad ng contract of service (COS) o job order (JO)
  • Barangay health workers (BHWs)

Mga Kondisyon sa Pagkakaloob ng COVID-19 Special Risk Allowance (SRA)

 • Mga public health worker na nagbibigay ng kritikal at agarang serbisyo sa pagresponde sa mga public health emergency
 • Mga public health worker na pisikal na pumapasok sa trabaho sa kani-kanilang nakatakdang lugar at itinakdang opisyal na oras ng trabaho
 • Pro-rated base sa bilang ng mga araw na pisikal na pumasok at nag-report sa trabaho sa panahon ng Enhanced Community Quarantine sa kani-kanilang nakatakdang lugar ng trabaho, na hindi mas maaga sa petsang Marso, 17, 2020

 

No. of Days Physically
Reporting for Work

Percentage of Incentive

3 - 7 na araw

25%

8 - 12 na araw

50%

13-17 na araw

75%

18 o higit pang mga araw

100%

 

Paano ako Makatatanggap ng Special Risk Allowance (SRA)

 Frontline public health workers sa mga ahensya ng gobyerno/GOCCs

 • Isahang pagbibigay ng bayad na magmumula sa ahensya o institusyon na kinabibilangan ng lahat ng empleyado na regular, contractual, casual, may mga posisyon na part-time.
 • Kung sakaling may kakulangan sa pondo, ang Department of Budget and Management ay maglalabas ng pondo base sa nakabinbing pagpapasa ng mga kinakailangang dokumento mula sa ahensya.

Frontline public health workers sa mga lokal na pamahalaan (LGU)

 • Isahang pagbibigay ng bayad na magmumula sa lokal na pamahalaan para sa lahat ng personnel na regular, contractual, casual, may mga posisyon na part-time, kasama ang mga BHWs.
 • Ang pagkakaloob ng COVID-19 SRA ay ibabatay ng sanggunian depende sa kakayanang pinansyal ng lokal na pamahalaan.
 • Kung sakaling may kakulangan sa pondo, maaaring ipagkaloob sa mga kwalipikadong personnel ang mas mababa ngunit pare-parehong bayad.
BACK TO MENU