English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Regulating Establishments

Sa ilalim ng alituntunin ng Enhanced Community Quarantine na ipinapatupad sa Luzon, dapat siguraduhin ng mga lokal na pinuno ang pagsasara ng mga establisyamento maliban sa mga tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, tubig, banko at remittance centers, kuryente, telecommunication, at iba pa. Para sa establisyamentong may pahintulot na manatiling bukas, dapat imonitor ng lokal na pamahalaan ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng skeletal workforce at mga hakbang sa pagpapanatili ng distansya mula sa isa't-isa (social distancing measures).

May mga LGUs na nagpatupad ng mga Mobile Stores kung saan nagtalaga ng mga sasakyan na nagdadala ng mga paninda para hindi magkumupulan ang mga tao sa mga groceries o sa mga palengke. Sa pamamagitan nito nababawasan ang pagkakataong maipasa ang virus.

BACK TO MENU