English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Protecting Frontliners

Ang mga frontliners ay ang mga taong may trabahong pinaka-kailangan upang rumesponde sa mga panganailangan ng mga mamamayan sa ilalim ng enhanced community quarantine. Sila ang mga doktor, nars, midwife, food delivery workers, grocery salespersons, tagabangko, etc.

  • PAMIMIGAY NG PPE: Ang mga LGUs ay may responsibilidad na mamigay ng mga personal protective equipment (PPE) sa kanilang mga medical staff katulad ng gloves, masks, at gowns. Kasama sa medical staff ang mga staff ng ambulansya, miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team (BHERT), at iba pa kasama na rin ang tauhan ng Philippine National Police (PNP) at ang Bureau of Fire Protection (BFP).
  • PAMIMIGAY NG PAGKAIN: Ang mga LGUs ay hinihikayat na mamigay ng libreng pagkain para sa ating mga front liners.
  • DROP-OFF POINT PARA SA MGA DONASYON SA FRONT LINERS: Hinihikayat ang mga LGUs na maglagay ng mga drop-off points kung saan maaaring magbigay ng donasyon ang publiko sa porma ng pagkain, tubig, at iba pa para sa mga front liners. Mahalagang masiguro na hindi mapanis ang mga ito at masigurong ligtas at protektado ang mga donasyon upang hindi masayang.
  • SUPORTA PARA SA MGA JOB ORDERS AT MGA MANGGAGAWANG KONTRAKTWAL: Kung kailangan pumasok sa trabaho ang mga Job Order at Contract of Service Workers, dapat silang mabigyan ng proteksyon at suporta katulad ng malinis na workplace, pagkakaroon ng mga essential provisions/toiletries tulad ng sabon at 70% rubbing alcohol/alcohol-based hand sanitizers sa mga lugar na pinagtatrabahuhan, tulong sa kalusugang pisikal at kalusugan ng isip o mental health katulad ng stress debriefing, at karampatang teknolohiya upang maiwasan ang harapan o malapitang paikipagugnay.
BACK TO MENU