English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Implementing the Enhanced Community Quarantine (ECQ)

Sa ilalim ng ECQ, ang mga LGUs ay tinatalaga na ipatupad ang mga sumusunod:

  • Pagsuspinde sa mga klase hanggang April 30, 2020
  • Pagbabawal ng mga malawakang pagtitipon
  • Mahigpit na home quarantine o paglimita ng paglabas ng bahay sa pagkuha lamang ng mga kailangan, pagkain, mga gamot at medical supplies at pagpapaigting ng presensiya ng mga pulis at militar upang siguruhin ito.
  • Pagsuspinde ng mga pampublikong transportasyon
  • Pagbabawal ng mga biyaheng panlupa, pandagat, at panghimpapawid
  • Ang mga pribadong establisiyemento na nagbibigay lamang ng mga pinaka-kailangan katulad ng pagkain at gamot ang papayagan magbukas.
  • Ang mga BPOs, bangko, at mga nag-eexport ay papayagan pa rin magpatuloy ng operasyon ngunit malilimitahan lamang sa kanilang skeletal workforce.
  • Ang mga ahensiya ng gobyerno ay patuloy na magbubukas ngunit limitado lamang sa kanilang skeletal workforce.
BACK TO MENU