English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Preventing the Spread of COVID-19

Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa bansa, nagpatupad ang gobyerno ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) at Strict Social Distancing Measures sa buong Luzon mula March 17 hanggang April 30, 2020.

Para naman sa mga LGUs sa labas ng Luzon, sila ay sumasailalim na sa State of Public Health Emergency.

BACK TO MENU