English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Isolation Units

Tinalaga ng DILG ang mga pinuno ng lokal na pamahalaan na tumukoy ng mga pasilidad ng gobyerno na maaaring gawing isolation at quarantine facilities. Ang National Incident Command of the National Task Force (NTF) on COVID-19 ang magtatalaga kung ang mga pasilidad ay maaaring gamitin para sa mga suspect o para sa mga kumpirmado sa COVID-19. Ang DPWH ang nakatalaga na magsagawa ng site inspection sa mga maaaprubahan ng NTF. Maaaring gamitin ng mga LGUs ang 20% ng kanilang Development Funds at ang kanilang Quick Response Fund ng kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund.

BACK TO MENU