English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Health Workers

Sa aming mga pinakamamahal na health workers, pinupuri namin ang serbisyo ninyo sa bayan sa panahong ito.


 

Inaanyayahan namin kayo na sumali sa ating official na DOH Viber Community for Healthcare Workers, na ipinapatakbo ng ating mga volunteer health professionals, na kasalukuyang hindi kasapi ng DOH. Ang platform na ito ay nagsisilbing isang lugar para sa lahat ng mga health workers upang ma-access ang wastong nakalap na impormasyon at mga diskusyon kaugnay sa COVID-19, mabilis na pagpapakalat ng mga clinical updates at mga gabay mula sa WHO, DOH at mga medikal na lipunan ng Pilipinas, pati na rin isang palataporma para maibigay mo ang iyong mga puna at mungkahi, na pinapahalagahan at pinakikinggan ng DOH para mabuo ang mga pambansang patakaran at patnubay bilang tugon sa pabago-bagong sitwasyon ng pandemya na ito.

Huwag mag-atubiling bisitahin ang mga rapid links na nilikha sa loob ng Viber Community na ito:

  1. Viber HCW Community Rules & Regulations
  2. PH COVID-19 Information Repository
  3. COVID-19 Fact Sheet (GDrive Table of Contents), Important Hotlines, Websites, and Question Logs from the Viber chat
  4. Viber Frequently Asked Questions (FAQs)
  5. "Ask a Question" to our Viber HCW Group Moderators
  6. "Answered Questions" from Viber HCW Community Members

Inaasahan namin na makipag-ugnay sa iyo doon o magpadala ng mga katanungan o suggestions sa [email protected]

 


 

Narito ang ilan sa mga importanteng impormasyon na makatutulong sa ating laban para sa #BeatCOVID19.

Muli, kami ay taos pusong nagpapasalamat sa iyo, ang aming modernong bayani.
BACK TO MENU