English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mental health

Normal lang na makaramdam ng lungkot, takot, at pagkabahala sa panahon ng krisis.

Okey lang na hindi ka okey.

Hinihikayat ka naming makipag-usap sa ibang tao upang matulungan kang maproseso ang iyong mga damdamin. Humingi ng suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, o mula sa isang mental health professional.

Tumawag sa National Center for Mental Health hotlines: 0917-899-USAP (8727) or 899-USAP (8727). Maaari ring tumawag sa Mind Matters hotline: 09189424864.

 

Brain Break Tips

Narito ang mga tips kung paano mo maaalagaan ang iyong mental health. Mahalaga rin ito!

  • Bigyan ng panahon ang sarili na magpahinga at magpagaling. Alalahanin ang sarili at ang mga tao sa iyong paligid.
  • Makibalita sa iyong mga kamag-anak at kaibigan sa pamamagitan ng text, chat, phone o video call.
  • Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya at nagpapa-relax sa iyo. Mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng masustansiyang pagkain, at matulog nang sapat. Makakatulong din ang pagdarasal, meditation, at iba pang libangan.
  • Magsingit ng pahina kapag nagbabasa o nanonood ng balita. Nababawasan ang takot dahil sa tamang impormasyon. Subalit nakaka-stress din ang masobrahan sa negatibong balita.
  • Manatiling puno ng pag-asa! I Pagtuunan ang dami ng gumagaling kaysa sa mga namamatay. Mas mabuting kumapit sa pag-asa kaysa sa takot.
  • Importante ang pagpili ng salita. Tandaan na ang mga taong may COVID-19 ay mga tao rin. Iwasan ang pagpapalaganap ng mga salitang nagdudulot ng takot, stigma, mga negatibong pagpapalagay, at di makataong pagtrato sa mga taong positibo sa COVID-19.
BACK TO MENU