English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

 • Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang State of Public Health Emergency, at pinatupad ang enhanced community quarantine sa kabuuan ng Luzon. Bukod sa Luzon, sumailalim din sa community quarantin ang ibang lugar sa bansa base sa patakaran ng kanilang lokal na pamahalaan.

  Binigyan ang pangulo ng emergency powers upang mabilis na mapatupad ang mga hakbang para labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamaraan ng edukasyon, deteksyon, proteksyon, at paggamot.


  Maaaring dagdagan ng pamahalaan ang pondo ng DOH upang maisaayos ang mga prevention and emergency response initiatives. Maaari ring gamitin ang dagdag-pondo para sa kakailanganin ng mga government hospitals at mga COVID-19 referral hospitals.

  Inaatasan ang bawat LGU na pigilin ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang jurisdiksyon sa pamamagitan ng mga safety and health promotion measures at pagsasaayos ng Barangay Health Emergency Response Team (BHERT).

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga licensed testing centers, testing kits, at mga referral hospitals ng COVID-19. Marami pang mga mapagkukunan ang inilalaan upang suportahan ang laban sa COVID-19.

   

  Testing Centers

  Hanggang Mayo 20, 2020, mayroon nang 31 na sertipikadong laboratoryo para sa full scale testing: 

  • NCR
   • Research Institute for Tropical Medicine
   • San Lazaro Hospital
   • UP National Institutes of Health
   • Lung Center of the Philippines
   • St. Luke's Medical Center- QC
   • The Medical City - Ortigas
   • Victoriano Luna - AFRIMS
   • Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory
   • St. Luke's Medical Center - BGC
   • Makati Medical Center
   • Philippine Red Cross
   • Chinese Gen. Hospital
   • PRC-PLMC
   • Philippine Genome Center UP-Diliman
   • Marikina Molecular Diagnostic Laboratory
   • UP-PGH Molecular Laboratory
   • Singapore Diagnostic, Inc.
   • Asian Hospital & Medical Center - New!
  • CAR
   • Baguio General Hospital and Medical Center
  • Region III
   • J B. Lingad Memorial Hospital
  • Region IV-A
   • De La Salle University - Cavite 
   • Lucena United Doctors Hospital and Medical Center - New!
  • Region V
   • Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory
  • Region VI
   • Western Visayas Medical Center
  • Region VII
   • Vicente Sotto Memorial Medical Center
   • Cebu TB Reference Laboratory
   • Allegiant Regional Care Hospital - New!
  • Region VIII
   • Eastern Visayas Regional Medical Center
   • Divine World Hospital - New!
  • Region IX
   • Zamboanga City Medical Center - DA Satellite Lab - New!
  • Region X
   • Southern Philippines Medical Center

  Kasalukuyang ina-assess din ang iba pang publiko at pribadong laboratoryo. 

   

  Testing Kits

  Pabibilisin ang pagsusuri at pag-apruba sa mga testing kits, ang testing para sa mga PUM at PUI, at ang maagap na paggamot sa mga pasyente. Ang gastos para sa paggamot ng mga COVID-19 patients ay popondohan sa ilalim ng NHIP. 

   

  Mga Pasilidad
  Ang sumusunod ay COVID-19 referral centers:

  • The Philippine General Hospital sa Maynila
  • Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan
  • Lung Center of the Philippines sa Quezon City

   

  Mga mapagkukunan

  • Babayaran ng gobyerno ang mga private hospitals,medical, and health facilities para sa kanilang serbisyo laban sa COVID 19.
  • Pansamantalang pinapayagan ang importasyon at automatic clearing ng mga certified health products upang mapabilis ang distribusyon ng mga ito.
  • Pansamantalang tinatanggal ang buwis para sa mga PPE, upang palaguhin ang supply ng mga ito. Padadaliin din ang procurement process para sa mga testing kit, gamot, at mga sanitation and health-related goods/equipment.
  • Para sa distribusyon ng mga gamit para sa mga ospital at health facility, narito ang order of prioritization:
   • mga pampublikong ospital na itinalagang COVID-19 referral hospitals
   • mga pribadong ospital na may kakayahang gamutin ang mga pasyenteng may COVID-19
   • pampubliko at pribadong laboratories na may kakayahang mag-test sa mga pasyenteng maaaring may COVID-19.

   

  Ang kabuoang breakdown ng ulat ng araw-araw na distribusyon ng mga pangangailangan ay maaaring makita sa: https://bit.ly/DOHCommDistribution

  • Aatasang tumulong sa mga kasalukuyang medical frontliners at makatatanggap ng sweldo ang mga temporary human resources for health (HRH).  Makatatanggap din ng hazard duty pay mula sa pamahalaan, bukod pa sa sweldo, ang mga frontline HRH.
  • DILG 2020-062: Inaasahang itatalaga ng mga LGU ang kanilang buong kakayahan para labanan ang COVID-19 pandemic. Ipinagbabawal ang mga LGU na gamitin ang mga DepEd schools bilang quarantine o isolation areas nang walang permiso mula sa DepEd.

   

   

 • Edukasyon

  Idineklara ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas habang nasa Enhanced Community Quarantine. Gayunpaman, sisiguraduhin ng mga paaralan na magpapatuloy pa rin ang pag-aaral. Idineklara rin ang suspensyon ng mga malalaking pagpupulong. 

  Kawalan ng Trabaho

  Ang Social Amelioration Plan ay inilunsad kamakailan ng gobyerno upang magbigay ng ayuda para sa mga benepisyaryo na galing sa mga pinakamahihirap na pamilya o indigents, mga self-employed, at ang mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19.

  Kasapatan ng Pagkain

  1. Tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng lahat ng kargamento sa buong Luzon. 
  2. Maaari lamang magbenta at bumili ng sapat na pangangailangan para sa loob ng isang linggo.
  3. Magtatalaga ng mga quantity limits para sa mga sumusunod na produkto para maiwasan ang hoarding: 
   • Non-food: alkohol, hand sanitizer, sabon, toilet paper, face mask
   • Food: instant noodles, de latang sardinas, de latang gatas, powdered milk, kape, tubig, tinapay
  4. Bawal itaas ang presyo para sa mga pangunahing bilihin habang may Public Health Emergency. Maaaring kasuhan ang mga lumabag dito.
  5. Ang mga pamamaraan sa akreditasyon ng mga supplier na naghahatid ng ani ng agro-pangisdaan at mga input, mula, at papuntang NCR ay mapapagaan.

   

  Nasa laylayan ng lipunan

  1. Magbibigay ang gobyerno ng PhP 5,000 -PhP 8,000 bawat buwan sa susunod na dalawang buwan para sa mga low income households. 
  2. Pansamantalang padadaliin ang procurement process sa mga produkto at serbisyong makatutulong sa pagbibigay ng ayuda para sa mga apektadong komunidad.
  3. Pansamantalang ihihinto ang pagbabayad ng utang ng mga magsasaka at mangingisda sa DA-Agricultural Credit Policy council.
  4. Maaaring dagdagan ang pondo ng DA para sa cash assistance ng mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng Rice Farmer Financial Assistance (RFFA) program. 
  5. Bibigyang prayoridad ang mga programa ng DSWD na nagbibigay tulong sa pamamagaitan ng food and non-food items, livelihood assistance programs, at supplemental feeding program para sa mga daycare children. Bukod pa rito, palalawakin at dadagdagan pa ang Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps).

   

  Mga Negosyo

  1. Hinihikayat ang mga flexible work arrangement para sa kapakanan ng mga manggagawa.
  2. Ang mga negosyong nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng manufacturing at retail ay mananatiling bukas, alinsunod sa mahigpit na social distancing measures;
  3. Mahigpit na poprotektahan ang mga konsumer mula sa mga anti-competitive practices. 
  4. Maaaring dagdagan ng pamahalaan ang pondo ng DTI para masuportahan ang Livelihood Seeding Program at ang Negosyo Serbisyo sa Barangay.
  5. Ang mga deadline para sa filing of taxes, fees, at mga iba pang mga singil ay papalitan para sa kapakanan ng mga negosyo.

   

  Kapayapaan at Kaayusan

  1. Idineklara ang State of Public Health Emergency dahil sa banta sa seguridad ng bansa dulot ng epidemic.
  2. Paparusahan ang mga magkakalat ng maling inpormasyon  tungkol sa krisis ng COVID-19.
  3. Magtatatag ng mga checkpoint at magtatalaga rin ng strict home quarantine ang mga LGU . Ang mga indibidwal na may gate pass lamang ang maaring lumabas.

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • 1. Inaatasan ang mga LGU na maging lider ng kanilang nasasakupan sa mga panahon ng krisis. 

  2. Inaatasan ang mga LGU na ayusin ang transportasyon para sa mga skeletal workforce ng mga estalblisyamentong nagbibigay ng mga pangunahing bilihin, pati na rin ang mga displaced/stranded na manggagawa sa kanilang lugar.

  3. Hinihikayat ang mga kumpanya saconstruction, manufacturing, at services na magbigay ng pansamantalang tirahan para sa mga manggagawa sa labas ng NCR. Ang mga negosyo naman ay kinakailangang maghanda ng response plan laban sa COVID-19, at magimplementa ng mahigpit na sanitation at reporting ng mga empleyadong may sintomas. 

  4. Ang mga sumusunod na establisyamento lamang ay maaaring manatiling bukas na may skeletal workforce: 

  - Pagmamanupaktura ng pagkain, hygiene products, at medical products 
  - Mga supermarket, butika, at convenience stores
  - Mga ospital at clinic
  - Food preparation and water refilling stations
  - Delivery services ng mga pangunahing pangangailangan
  - Bangko 
  - Kuryente, enerhiya, tubig, telecom, at waste disposal
  - Export at BPO

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • 1.  Lahat ng public health worker ay bibigyan ng "COVID-19 special risk allowance" na bukod pa sa hazard pay;

  - Lahat ng medical expenses ng pampubliko at pribadong health worker ay sasagutin ng PhilHealth sakaling magkaroon ng COVID-19 exposure o kahit anong work-related injury or disease sa gitna ng emergency 

  - Ang mga pampubliko at pribadong health worker na magkaroon ng malubhang COVID-19 infection habang ginagampanan ang tungkulin ay bibigyan ng P100,000.00. Kung sakaling mamatay, bibigyan ng P1,000,000.00 ang health worker.


  2. Pansamantalang pabibilisin ang procurement process para sa pagpapaupa at pagtatag ng real property para sa mga health workers, o para magsilbing quarantine center, aid distribution center, o pansamantalang health facility.

  3. Inaatasan ang mga LGU na payagan ang mga frontline health worker na bumiyahe papuntang ospital nang walang pag-aantala.

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Bawasan ang mga pagkakataong mahawa o maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng: 

  1. Pagsasagawa ng physical distancing - Manatili sa bahay upang mabawasan ang inter-aksiyon sa ibang tao, at panatilihin ang isang metro distansiya (mga 2 dipa) sa mga táong nása paligid mo sa loob at labas ng tahanan.
  2. Panatilihin malinis ang mga kamay - Hugasan ang iyong kamay nang 20 segundo gámit ang sabon at tubig, o gumamit ng alcohol-based hand rub.
  3. Gawin ang wastong paraan ng pag-ubo - Takpan ang iyong bibig at ilong gámit ang braso o tissue kapag bumahing o umubo.
  4. Iwasan hawakan ang bibig, mata at ilong - Huwag hawákan ang inyong bibig (Mouth), mga mata (Eyes), o ilong (Nose), lalo na kung humawak ka sa maruruming rabaw.
  5. Paglilinis at pagdi-disinfect - Panatilihing malinis ang inyong tahanan at mga kagamitan sa pamamagitan ng pag-spray at pagpunas sa mga ito gámit ang 7 kutsara (100 mL) ng bleach na hinaluan ng isang litro ng tubig, o ng 70% alcohol solution.
  6. Sumunod sa mga tagubilin ng mga health officer - Hawak ng mga health officer ang pinakabagong impormasyon hinggil sa COVID-19. Makinig sa kanilang payo.   

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang Coronavirus Disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakít na dulot ng isang bagong coronavirus na ipinakilala kamakailan sa mga tao sa unang pagkakataon. Tinatawag itong pandemic ng World Health Organization (WHO) dahil kumalat na ang virus sa buong mundo. Halos 80% na tao na may COVID-19 ay may banayad na sintomas.

  Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng virus na nagdudulot ng iba’t ibang sakit, mula sa karaniwang ubo’t sipon hanggang sa mas malubhang mga impeksyon tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV. Ang coronavirus ay maaari ring magdulot ng iba’t ibang sakit sa mga hayop.

   

   

  Na-update ng October 9, 2020

 • Ginagawa ang testing upang kumpirmahin kung mayroon kang COVID-19. Mahalaga ito upang malaman ng mga health worker kung paano epektibong gagamutin ang mga pasyente.

  Ang mga tututukan natin ay ang:

  1. Mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19
  2. Mga taong may exposure at interaksyon sa taong kumpirmadong may COVID-19
  3. Mga taong naglakbay o nanggaling sa mga lugar na may lokal na transmission ng COVID-19
  4. Mga taong kabilang sa grupo ng mga mas nanganganib magkaroon ng malubhang sakit (nakatatanda, mga may comorbidities, atbp.) 
  5. Healthcare workers

   

  Na-update ng Abril 15, 2020

 • Paano mapapanatili ng mga taong nasa bahay ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, at laging isaisip ang prinsipyong Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasang kumain ng pagkain na sobrang tamis, maalat, at taba.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw nang hindi bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya. 
  5. Magkaroon ng sapat na tulog. Matulog ng hindi bababa sa 7-8 oras kada araw.
  6. Umiwas sa pag-inom ng alak.
  7. Huwag manigarilyo.
  8. Regular na makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media.

   

  Paano mababawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa bahay?

  1. Panatilihing malinis ang kamay:
   • Hugasan ang kamay gamit ang sabon o tubig sa loob ng 20 segundo o higit pa.
   • Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer na may 70% alcohol. 
   • Iwasan ang paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong, at bibig.
  2. Tamang pag-ubo: Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  3. Regular na pag-disinfect
   • Linisin nang madalas ang mga surfaces sa bahay. Kabilang dito ang mga mesa, doorknobs, mga switch ng ilaw, mga hawakan, mesa, telepono, susi, keyboards, banyo, gripo, at lababo.
   • I-disinfect ang laging ginagamit na mga bagay gaya ng cellphone, susi, salamin, keyboard, at iba pang personal na gamit gamit ang 70% alcohol solution.
   • I-disinfect ang sahig at mga kuwarto gamit ang 0.5% bleach solution (7 kutsara [100 mL] bleach para sa 1 litrong malinis na tubig).
  4. Iba pang konsiderasyon:
   • Magkaroon ng dobleng pag-iingat para sa mga nakatatanda at mga taong may dati nang may sakit na kasama sa bahay.
   • Panatilihin ang maayos na bentilasyon.Buksan ang bintana para patuloy ang daloy ng hangin kung maaari at/o gumamit ng electric fan.

   

  Paano ko mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Manatili sa bahay. Lumabas lamang kung talagang kinakailangan (hal. bibili ng pagkain at gamot, isang beses sa isang linggo).
  2. Sundin ang physical distancing (magkaroon ng hindi bababa sa isang metrong layo sa bawat miyembro ng pamilya).

   

  Paano ako makakatulong upang mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  1. Kung kinakailangan mong lumabas ng bahay, magsuot ng face mask at panatilihin ang hindi bababa sa 1 metrong distansya mula sa ibang tao.
  2. Para sa mga banayad na sintomas (lagnat, ubo, sore throat, at iba pang respiratory symptoms), manatili sa bahay at magpahinga. Maaari rin tumawag sa TELEMEDICINE hotline para sa konsultasyon sa numerong (02) 8424 1724 (Telimed Management Inc. and Medgate) o (02) 7798 8000 (Global Telehealth, Inc.). 
  3. Para sa malubhang sintomas (hirap o pag-igsi ng paghinga, paulit-ulit na pagsakit o paninikip ng dibdib, pagkabalisa, pangingitim ng labi o mukha): tumawag sa inyong lokal na BHERT o sa DOH hotline sa  numerong (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network. Titingnan at papayuhan ka ng BHERT kung kailangang magpakonsulta at pumunta sa pinakamalapit na health facility.
 • Ang mga sumusunod ay FAQs tungkol sa Department Memorandum 2020-0220, o ang Interim Guidelines para sa Pagbabalik Trabaho.

   

  Sa pagbabalik trabaho ng mga empleyado, ano ang dapat gawin ng mga employer sa lugar ng trabaho? 

  Ang mga employer ay marapat na magsagawa ng estratehiya na magpapababa ng bilang ng tao sa lugar ng trabaho. Ito ay makakabawas ng pangangailangan ng paglalakbay, kasama na rito ang pagta-trabaho na lamang sa bahay para sa mga gawaing magagawa sa bahay at para sa mga empleyadong may mataas na panganib.

   

  Sinu-sino ang kinukonsiderang mga empleyado na may mataas na panganib?

  May mataas na panganib ang mga empleyadong may edad 60 at pataas; mga empleyadong kahit anong edad na may mga sakit tulad ng altapresyon, diabetes, cancer; o mga empleyadong may maseselang pagbubuntis.

   

  Dapat bang ma-screen ang mga empleyadong magbabalik trabaho?

  Oo; ang mga pasilidad sa trabaho ay marapat na mayroong pang-screen sa mga empleyado para sa mga sintomas na tulad ng sa trangkaso. Ang pagsusuri ng temperatura at tamang pag-disinfect para sa mga taong pumapasok at lumalabas ay dapat ding mahigpit na ipatupad.

   

  Anu-anong interbensyon ang dapat na ipatupad sa mga lugar ng trabaho?

  Ang mga interbensyon sa lugar ng trabaho tulad ng pag-iwas at pagkontrol sa mga impeksyon ay dapat na ipatupad sa pamamagitan ng pagtaguyod ng kalinisan sa katawan, kalinisan sa kapaligiran, tamang pag-disinfect, physical distancing, edukasyon sa kalusugan, at iba pang pampublikong panukala para sa kalusugan at kaligtasan.

   

  Anu-ano ang engineering at administrative control measures ang dapat na gawin ng mga employer?

  • Pagsisiguro na ang mga lugar trabaho ay na-disinfect nang tama, may maayos na bentilasyon, at napapanatili sa maayos na kondisyon;
  • Paglalagay ng mga visual reminder para sa mga polisiyang pangkalusugan sa  paligid ng lugar ng trabaho upang mapabuti ang pagsunod; at, 
  • Pagsasagawa ng alternatibong working arrangement. 

   

  Anu-ano ang iba pang panukala sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit ang dapat na ipatupad ng mga employer?

  • Araw-araw na pagbantay at pagtala ng temperatura ng lahat ng empleyado na papasok sa trabaho;
  • Pagtatatag ng referral network para sa mga empleyadong magkakaroon ng sintomas;
  • Pagpapatupad ng mga pamamaraan upang makontrol ang impeksyon tulad ng physical distancing, pagsusuot ng facemask, maiging paghuhugas ng kamay, at tamang pag-ubo; at, 
  • Pagpapatupad ng mga aktibidad na magsusulong sa pisikal at mental na kalusugan ng mga empleyado.

   

  Maaari bang magbalik trabaho ang mga empleyadong may sintomas at may nagkaraang paglalakbay/exposure sa may COVID-19?

  Hindi; ang mga empleyado na may sintomas at may nagkaraang paglalakbay/exposure sa may COVID-19 sa petsa ng pagbabalik sa trabaho ay hindi maaaring magbalik trabaho at dapat na magpakonsulta. Hinihikayat na gamitin ang telemedicine para sa tamang pangangalaga at koordinasyon.

   

  Paano kung positibo sa COVID-19 ang isang empleyado?

  Kung positibo sa COVID-19 ang isang empleyado, marapat siyang ma-isolate at isangguni para sa tamang pangangalaga. Marapat ding ma-isolate at ma-test ang mga naging close contact nito.

   

  Paano kung negatibo sa COVID-19 ang isang empleyado ngunit nagkaroon ng sintomas?

  Kung negatibo sa unang test ang isang empleyado ngunit nagkaroon ng mga sintomas, marapat na ma-test siya uli. Marapat ding ma-isolate at ma-test ang mga naging close contact nito.

 • Ang mga sumusunod ay mga gabay para sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine, mula sa Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines ng IATF:

   

  1. Bilang rekomendasyon ng DOH at iba pang mga naaangkop na ahensya ng gobyerno, ang minimum public health standards ay kinakailangang masunod sa lahat ng oras ng mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine (GCQ).
  2. Ang pagkilos ng mga residente sa lugar na nasa ilalim ng GCQ ay dapat na limitahan sa pag-access sa mga lubhang mahalagang produkto at serbisyo, at sa pagpasok sa trabaho sa mga opisina o establisyementong may permiso. Ang pagkilos para sa mga paglilibang ay hindi pinahihintulutan
  3. Ang sumusunod ay kinakailangang manatili sa kanilang bahay sa lahat ng oras, maliban na lamang sa mga pagkakataong kailangang-kailangan tulad ng pagbili ng pagkain at gamot o mga aktibidad na may permiso:
   • Mga may edad 21 at pababa
   • Mga may edad 60 at pataas
   • Mga mayroong immunodeficiency, comorbidities, o iba pang panganib sa kalusugan
   • Mga buntis
  4. Ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno ay maaaring mag-operate sa buong kapasidad o sa ilalim ng alternatibong work arrangements na ayon sa mga panuntunan at regulasyon na mula sa Civil Service Commission. Kapag kakailanganin ang pisikal na pagpasok ng mga empleyado, ang opisina nito ay maglalaan ng shuttle services at ng point-to-point transport services. 
  5. Ang mga akreditadong diplomatikong misyon at pandaigdigang organisasyon ay maaaring mag-operate ng kalahati o 50% ng kapasidad nito. Ang alternatibong work arrangements gaya ng flexible work arrangements, compressed work week, telework, at telecommuting ay inirerekomenda.
  6. Ang mga industrya sa ilalim ng Category 1 ay puwede nang bumalik sa pag-o-operate sa buong kapasidad. Ang mga kasama dito ay: power, energy, tubig, agrikultura, palaisdaan, at mga industriyang pang-kagubatan, mga gumagawa at nagsu-supply ng mga pagkain kasama na ang mga establisyemento tulad ng supermarkets, grocery stores, at mga naghahanda ng pagkain para sa serbisyong  take-out at delivery, mga establisyementong may kaugnayan sa kalusugan, sektor ng logistics, mga kumpanya ng information technology and telecommunication, at media.
  7. Ang mga industriya sa ilalim ng Category 2 ay puwedeng bumalik sa kalahati o 50 percent hanggang buong kapasidad ng pag-o-operate, kung walang pagkiling sa work-from-home at iba pang alternatibong work arrangements. Kasama dito ang pagmimina at iba pang nagma-manufacture, at mga kumpanya ng electronic commerce, kasama rin ang mga may serbisyong delivery, repair at maintenance, at mga serbisyong pang-bahay at pang-opisina.
  8. Ang mga industriya sa ilalim ng Category 3 ay puwedeng bumalik sa kalahati o 50 percent work-on-site arrangement, kung walang pagkiling sa work-from-home at iba pang alternatibong work arrangements. Kasama dito ang mga financial services, legal and accounting, at auditing services, professional, scientific, technical, at iba pang establisyementong non-leisure wholesale at retail.
  9. Ang mga amusement, gaming, at mga fitness establishments, pati na rin ang nasa kids at tourism na industriya, at lahat ng nasa Category IV industries ay hindi maaaring mag-operate.
  10. Ang mga partikular na industriya sa ilalim ng bawat category ay makikita sa hiwalay na dokumento na inisyu ng Department of Trade and Industry (DTI).
  11. Ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center ay pinahihintulutan, maliban sa mga pang-libangan na establisyemento na mananatiling nakasarado. Ang mga establisyemento at mga serbisyo na pahihintulutang mag-operate sa mga mall at shopping center ay maaari lamang mag-operate sa kapasidad na ayon sa ika-6, 7, 8, at 9 na punto ng listahang ito. Ang mga may edad na 21 at pababa, at may edad na 60 pataas ay hindi maaaring pumasok sa mga mall at shopping centers, maliban na lamang sa mga pagkakataong kailangang-kailangan tulad ng pagbili ng pagkain at gamot, nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan, o nagta-trabaho sa mga establisyemento na nasa loob nito. Ang mga operasyon nito ay dapat batay sa pinakabagong panuntunan na inisyu ng DTI.
  12. Lahat ng pampubliko at pribadong proyektong pang-konstruksyon ay pinahihintulutan, ngunit mahigpit ang magiging pagsunod mula sa Construction Safety Guidelines for the Implementation of Infrastructure Projects during the COVID-19 Pandemic ng Department of Public Works and Highways sa panahon ng COVID-19 pandemic.
  13. Walang hotels o mga katulad na establisyemento ang pinahihintulutan na mag-operate, maliban na lang kung ito ay tumatanggap ng mga sumusunod, sa kondisyon na ang mga operasyon ng hotel ay magiging limitado para sa pagbibigay ng basic lodging para sa mga guests o bisita:
   • Para sa mga lugar sa labas ng Luzon, ang mga guests o bisita na may kasalukuyang booking accommodations para sa mga dayuhan mula 01 May 2020;
   • Mga bisita na mayroong kasalukuyang long-term bookings;
   • Mga distressed OFWs at stranded na mga Filipino o mga foreign nationals;
   • Repatriated OFWs na sumusunod sa na naaprubahan na quarantine protocols;
   • Mga hindi OFWs na maaaring kinakailangang sumailalim sa mandatory facility-based quarantine; at
   • Health care workers at iba pang empleyado galing sa mga exempted na mga establisyemento sa ilalim ng Revised Omnibus Guidelines at naaangkop na Memoranda mula sa Executive Secretary.
  14. Ang mga residential o mga face-to-face na mga klase ay suspendido para sa buong panahon ng GCQ. Para sa pang-akademyang taon 2020-2021, ang mga sumusunod ay dapat sundin para sa pagsasagawa ng mga klase:
   • Para sa pangunahing edukasyon, ang Basic Education Learning Continuity Plan ng Kagawaran ng Edukasyon o (DepEd) ang pinagtibay, na kung saan ang mahahalagang puntos ay ang mga sumusunod:
    • Ang pagbubukas ng mga klase para sa pangunahing edukasyon ay dapat magsisimula sa ikaw-24 ng Agosto 2020 at dapat matapos sa ika-30 ng Abril 2021;
    • Ang pagbubukas ng mga pribadong eskwelahan ay papayagan sa loob ng panahon na ibinigay ng batas. Sa kondisyon na ang school learning continuity plan ay dapat isumite; walang face-to-face na klase ang papayagan na mas maaga pa sa ika-24 ng Agosto 2020; at, mula ika-24 ng Agosto, ang face-to-face na pag-aaral ay maaari lamang kapag may permiso sa local risk severity grading, at napapasailalim sa pagsunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan o minimum health standards;
    • Ang paggamit ng iba’t-ibang klase ng learning delivery options tulad ng ngunit hindi limitado sa face-to-face, blended learnings, distance learnings, at homeschooling at iba pang mga pamamaraan sa paghahatid ay dapat ipatupad depende sa lokal na COVID Risk Severity Classification at pagsunod sa minimum health standards; at,
    • Ang pagsasagawa ng curricular at co-curricular na mga aktibidad kabilang ang pagtitipon tulad ng science fairs, pagpapakita ng mga portfolio, trade fairs, school sports, campus journalism, festival of talents, job fairs, at iba pang katulad na aktibidad ay kanselado, maliban sa mga isinasagawa na online.
   • Para sa mataas na edukasyon o higher education, ang mga rekomendasyon ng Commission on Higher Education (CHED) para sa higher education institutions (HEIs) ang siyang pinagtibay, na kung saan ang mga detalye ay ang mga sumusunod:
    • Ang pagbubukas ng mga klase ay batay sa pamamaraan ng paghahatid ng edukasyon o education delivery mode, na may pagsunod sa minimum health standards at sa sitwasyon sa baba:
     1. Ang mga HEIs na gumagamit ng buong online na edukasyon o full online education ay maaaring magbukas anumang oras;
     2. Ang mga HEIs na gumagamit ng flexible learning ay maaaring magbukas anumang oras sa Agosto 2020;
     3. Ang mga HEIs na gumagamit ng mahalagang residential face-to-face/ sa personal na pamamaraan na maaaring magbukas ay hindi magbubukas nang mas maaga sa ika-1 ng Setyembre 2020;
     4. Walang residential o face-to-face na mga klase ang mangyayari hanggang ika-31 ng Agosto 2020.
    • Ang mga pribadong HEIs ay hinihikayat na baguhin ang kanilang kalendaryo pang-akademya at buksan ito sa Agosto 2020.
  15. Ang mga pampublikong pagtitipon o mass gatherings na hindi awtorisado, mga non-work essential o may kaugnayan sa entertainment tulad ng screening ng pelikula, konsyerto, at mga sporting events o palaro ay ipinagbabawal. Habang sinusunod ang ipinapayo na minimum health standards, ang mga pagtitipon sa relihiyon ay hindi hinihikayat, ngunit kung may ganitong kaso, ito ay hindi dapat hihigit sa sampung (10) tao;
  16. Ang indibidwal na ehersisyo na panglabas tulad ng paglalakad sa labas, jogging, pagtakbo o pag bisekleta ay pinahihintulutan sa loob ng GCQ na mga lugar, sa kondisyon na ang minimum health standards at pag-iingat tulad ng pagsusuot ng masks at pagpapanatili ng social distancing na mga protokol ay sinusunod. Lahat ng mga tao na mababa sa 21 na taong gulang, mga 60 taong gulang at pataas, mga may immunodeficiency, comorbidities, o iba pang health risks o peligro sa kalusugan, at mga buntis, kasama na ang kahit sinong tao na nakatira kasama ang mga nabanggit ay maaaring lumabas para sa layunin na makapag-ehersisyo ng mag-isa lamang.
  17. Ang daan, riles, maritime at aviation na mga sektor ng pampublikong transportasyon ay dapat gumagana sa sapat lamang na kapasidad, alinsunod sa mga alintuntunin na nailabas ng DOTr, at sa kondisyon na lahat ng mga pampublikong transportasyon, ang istriktong isang (1) metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay dapat sundin at ang mga angkop na pang-inhinyerong pang kontrol  ay nasa kinalalagyan.
 • Ang mga pinakakaraniwang sintomas:

  • Lagnat (hindi kinakailangang mataas na lagnat) 
  • Tuyong ubo 
  • Pagod o pagkahapo 
  • Hiráp na paghinga

  Maaari ring makaranas ang mga pasyente ng iba pang sintomas gaya ng sakit ng lalamunan, pagbabara ng ilong (nasal congestion), sakit ng ulo, pagtatae, pagkahilo at pagsusuka, at kawalan ng pang-amoy (anosmia) o panlasa (ageusia) bago pa man makaranas ng mga respiratory symptoms.

   

  Kabílang sa malalalang sintomas ay:

  • Nahihirapan sa paghinga
  • Hinihingal
  • Tuluy-tuloy at matinding pananakit o pagbigat ng dibdib
  • Pagkalito o pagkabalisa, tutulog-tulog, hirap gumising, nawawala sa sarili, at
  • Pangingitim ng labi o mukha.

   

  Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katamtaman hanggang malalâ. Pinakamatagal na ang 14 na araw para lumitaw ang mga sintomas ng COVID-19.

  May mga pasyente ring asymptomatic—hindi sila nagpapakita ng sintomas, ngunit sila ay may impeksyon at maaaring makahawa ng virus.

  Kung may sintomas at naghihinalang ikaw ay may COVID-19, tawagan ang lokal na BHERT o ang DOH hotline - (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network subscribers. Tutulungan ka nila kung kailangan mo ng medikal na atensyon at kung kailangan mai-refer sa pinakamalapit na ospital.

   

  Na-update ng October 20, 2020

 • 1. Kung ikaw ay nakakaranas ng bahagyang sintomas SUBALIT hindi ka naninirahan sa lugar na nasa ilalim ng ECQ o hindi ka nagpunta sa lugar na nasa ilalim ng ECQ, manatili lamang sa tahanan at magpahinga. Hindi kailangan pumunta sa doktor o mag-pa-test.

  Bahagyang sintomas (1-14 araw ng exposure):

   • Lagnat (hindi kinakailangang mataas) 
   • Tuyong ubo 
   • Págod o Pagkahapo
   • Iba pang sintomas ng paghinga 

   

  2. Kung may bahagyang sintomas AT naninirahan sa isang lugar na naka-ECQ o nagpunta sa isang lugar na naka-ECQ, tawagan ang inyong lokal na Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) at ipaalam sa kanila. Imomonitor ka araw-araw ng BHERT, at papayuhan kung kailangan mong humingi ng medikal na atensyon at testing. Mangyaring manatili lamang sa bahay at magpahinga. Huwag lalapit sa mga kasama sa bahay sa loob ng 14 na araw upang imonitor ang iyong kondisyon.

   

  3. Kung malubha ang iyong sintomas, tawagan ang lokal na BHERT o ang DOH hotline - (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network subscribers. Tutulungan ka nila kung kailangan mo ng medikal na atensyon at kung kailangan mai-refer sa pinakamalapit na ospital.

  Malubhang sintomas:

   • Hirap sa paghinga o hinahapo kapag nakikipagusap sa iba; 
   • Pananakit o paninikip ng dibdib
   • Madaling malito, mahirap gisingin, o di akma ang sagot kapag kinakausap, at; 
   • Pamumutla

   

  Maaring tawagan ang mga sumusunod na numero upang makipag-usap sa mga doktor para sa libreng* konsultasyon anumang oras sa pamamagitan ng telepono.

  Telimed Management Inc. and Medgate Hotline

  02-8424-1724

  Global Telehealth, Inc. (KonsultaMD)

  02-7798-8000

  Ang mga hotline ay magagamit 24/7. Para sa karagadagang impormasyon tungkol sa telemedicine, i-click ito.

   

  *Maaaring may bayad ang tawag

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Pinipigilan ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) ang pagkalat ng virus sa isang komunidad. Nililimitahan nito ang paggalaw ng mga tao upang lumiit ang tsansang mahawa o makahawa sila ng iba.

  Poprotektahan tayo nito, lalo ang mga mahal natin sa buhay na pinakananganganib magkasakit.

  Ang mga sumusunod ay isasagawa sa ilalim ng enhanced community quarantine: 

  1. Kanselasyon ng klase hanggang Abril 30, 2020 
  2. Pagbabawal sa mga malalaking pagtitipon 
  3. Mahigpit na home quarantine
  4. Suspensyon ng operasyon ng pampublikong transportasyon
  5. Nililimitahan ang pagbiyahe ng iba't ibang paraan (land, air, sea)
  6. Ang mga pribadong establisyamento lamang na nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo, pati na rin ang mga inaasahan sa produksyon ng pagkain at gamot ang mananatiling bukas
  7. Pinapayagan ang mga BPO, bangko, at ang mga exporter na ipagpatuloy ang mga operasyon sa pamamagitan ng skeletal workforce
  8. Ang iba't ibang mga national government agencies ay pinapayagan na ipagpatuloy ang mga operasyon sa pamamagitan ng skeletal workforce

   

  Makakatulong ka sa pamamagitan ng:

  1. Pananatili sa loob ng tahanan
  2. Pagdistansiya nang isang metro sa mga tao upang mabawasan ang panganib ng exposure, lalo na kung nasa supermarket o botika
  3. Pag-iwas sa matataong lugar
  4. Patuloy na pagkakaroon ng good hygiene sa pamamagitan ng wastong pag-ubo, palagiang paghuhugas ng kamay, at hindi paghawak sa bibig, tainga, o ilong.

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang “Community Quarantine” ay isang estratehiya para limitahan ang paggalaw ng mga tao upang maiwasan ang paglaganap ng virus. Ito ay may dalawang uri:

  a. GENERAL COMMUNITY QUARANTINE – kung saan ang paggalaw ng mga mamamayan ay limitado lamang sa pangangalap ng mga pangunahing pangangailangan at paghahanapbuhay; magtatalaga ang pamahalaan ng mga unipormadong indibidwal, tulad ng militar at kapulisan, at mga quarantine officers na magbabantay sa mga hangganan ng mga siyudad at munisipalidad.

  b. ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE – kung saan ang mahigpit na home quarantine o pananatili sa loob ng tahanan ay ipatutupad sa lahat ng mga kabahayan; sa panahong ito ay sususpendihin din ang pampublikong transportasyon; kontrolado ng pamahalaan ang pagtatakda ng pagkain at mga pangunahing serbisyong pangkalusugan; at lalong paiigtingin ang presensya ng militar at kapulisan upang ipatupad ang quarantine procedures

   

   

  Na-update ng April 10, 2020

 • Madali lang maghugas ng kamay.

   Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa sakit at matigil ang pagkalat ng virus.

  Tandaan: Gawin ito ng 20 segundo o mahigit pa. Kailangan ng timer? Kantahin ng dalawang beses ang "Happy Birthday" o kaya ang chorus ng paboritang kanta.

   

  Para sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, sundan ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin.
  2. Sabunin ang mga palad.
  3. Sabunin ang likod ng mga kamay.
  4. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri.
  5. Kuskusin ang mga kuko.
  6. Kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki.
  7. Kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
  8. Banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer.

  Maaring panoorin din ang video ng Tamang Paghuhugas ng kamay dito.

   

  Mga pangunahing oras na kailangan maghugas ng kamay

  • Pagkatapos manggaling sa pampublikong lugar
  • Pagkatapos hawakan ang mga gamit o rabaw (surface) na madalas hawakan ng ibang tao gaya ng hawakan ng pintuan, mesa o shopping cart, etc.
  • Bago hawakan ang mata, ilong o bibig kasi doon pumapasok ang virus 
  • Pagkatapos suminga, umubo o bumahing
  • Bago, habang, at pagkatapos maghanda ng pagkain
  • Bago kumain
  • Bago at pagkatapos mag-alaga ng taong may sakit sa bahay
  • Bago at pagkatapos gamutin ang isang sugat
  • Pagkatapos gamitin ang banyo
  • Pagkatapos palitan ang diaper / lampin o linisin ang bata na gumamit ng banyo 
  • Pagkatapos hawakan ang hayop, pagkain ng hayop o dumi ng hayop
  • Pagkatapos hawakan ang basura
  Pinagmulan: US CDC

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • As of April 13, 2020, the Food and Drug Administration (FDA) has approved 37 COVID-19 testing kits for commercial use:

  • 26 polymerase chain reaction (PCR) test kits (including the UP NIH-developed test kit)
  • 11 point-of-care test kits

   

  The PCR-based test kits detect the presence of the virus causing COVID-19, as opposed to rapid test kits which detect the presence of antibodies for COVID-19. Antibodies are produced by the body to fight a virus. These antibodies may not be detected early in the disease, especially if you don't have symptoms.

  Positive results from the rapid test kits still need to be confirmed with the PCR-based test kits.  This is to make sure the results are correct and not just from cross-reaction with different bacteria.  The rapid test kits are not recommended for personal use and should be done and interpreted by a trained physician.

  Expanded testing will start on April 14, 2020.

   

  Updated on April 15, 2020

 • Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis sa bahay.

  Maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay.

  Habang nasa labas ng bahay

  • Magdala ng alcohol o hand sanitizer. Ilagay sa bag o sa bulsa. Gamitin nang palagian kung hindi pwedeng hugasan ang kamay na may sabon at tubig.  
  • Huwag hawakan ang mukha.
  • Huwag hawakan ang mga bagay kung maiiwasan.
  • Ugaliing mag physical distancing. Panatilihin ang 1 metro (2 dipa) o higit pang puwang mula sa iyo at sa ibang tao.

   

  Pag nakauwi na

  • Mag-spray ng alcohol sa swelas, at hubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay, o malapit sa pintuan.
  • Hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Labhan ito gamit ang tubig, detergent, at konting bleach sa madaling panahon.
  • Ilagay ang bag, susi, barya, at iba pang mga gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar o kahon malapit sa pintuan.
  • Linisin ang bag at ibang gamit na dinala sa labas sa pamamagitan ng pag-spray ng bleach at tubig o 70% alcohol solution.
  • Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan, at linisin muna ang kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay.
  • Maligo muna pagdating na pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat ng nakalantad na erya gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 na
   segundo.

   

 • Normal lang na makaramdam ng lungkot, takot, at pagkabahala sa panahon ng krisis.

  Okey lang na hindi ka okey. Hindi ka nag-iisa. May mga taong naandiyan para suportahan ka.

  Narito ang mga Brain Break tips kung paano mo maaalagaan ang iyong mental health. Mahalaga rin ito!

  Kung kailangan mong kumausap ng isang propesyonal, tawagan lamang ang National Center for Mental Health hotlines: 0917-899-USAP (8727) or 899-USAP (8727). Maari ring tawagan ang Mind Matters hotline: 09189424864.

   

  Brain Break Tips para sa Lahat

  • Makibalita sa iyong mga kamag-anak at kaibigan sa pamamagitan ng text, chat, phone o video call. Importanteng maging connected pa rin sa kanila kahit hindi kayo pwedeng magsama. 
   • Magkuwentuhan tungkol sa inyong mga karanasan at nararamdaman. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa isang mental health professional kung kailangan mo ng dagdag na
    suporta.
  • Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya at nagpapa-relax sa iyo.
   • Mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng masustansiyang pagkain, at matulog nang sapat. Makakatulong din ang pagdarasal, meditation, at iba pang libangan.
  • Magsingit ng pahina kapag nagbabasa o nanonood ng balita. Nababawasan ang takot dahil sa tamang impormasyon. Subalit nakaka-stress din ang masobrahan sa negatibong balita.
   • Kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapapagkatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Maglaan lamang ng regular na oras kung kailan magbabasa ng balita.
  • Manatiling puno ng pag-asa. Mas mabuting kumapit sa pag-asa kaysa sa takot. Magtiwala na bukas, may magbabago.
  • Importante ang pagpili ng salita. Tandaan na ang mga taong may COVID-19 ay tao rin. Iwasan ang pagpapalaganap ng mga salitang nagdudulot ng takot, stigma, mga negatibong pagpapalagay, at di makataong pagtrato sa mga taong positibo sa COVID-19.

   

  Brain Break Tips para sa mga Nakakatanda

  • Ipaalam sa mas nakakatandang mga kamag-anak na nariyan kayo para sa kanila.
   • Nakakatulong ang emotional support mula sa kapamilya, kaibigan, at health professionals upang bawasan ang pagkabalisa ng mga matatanda.
   • Maaari mo rin silang tulungan. Halimbawa, maaring ikaw ang bumili ng kanilang pangangailangan o gamot imbis na sila yung lumabas ng bahay.
  • Maging matiyaga, malinaw, at magalang tuwing nagbibigay ng impormasyon sa matatanda
   tungkol sa COVID-19. Maaaring maging mas matindi ang pagkabalisa ng mga matatanda tungkol sa COVID-19.
  • Hikayatin ang mga matatanda na alagaan ang sarili at laging gumawa ng mga masasayang
   aktibidad na mabuti sa kalusugan. Sa oras na kailanganin nila ang inyong tulong, damayan sila at huwag iiwanan.
  • Maghanda ng personal na safety packs para sa mga matatanda para maramdaman nilang nasa
   mabuting kalagayan pa rin sila.
   • Kasama na dito ang kanilang personal na impormasyon, contact information, listahan at
    supply ng kanilang regular na gamot, at pagkain at tubig na aabot ng dalawang linggo.

   

  Brain Break Tips para sa mga Bata

  • Ipaliwanag ang COVID-19 sa mga bata sa paraan na maiintindihan nila.
   • Sa oras ng krisis, normal na mahawa ang mga bata sa stress at pagkabalisa ng mga taong nasa paligid nila. Makakatulong na ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari.
  • Hikayatin ang bata na maglaro, kahit sa bahay lang.
  • Hayaan silang makipag-usap sa mga kaklase at kaibigan upang mabawasan ang stress at pangamba nila. Pwede silang tawagan o mag-video call.
  • Ituloy ang nakasanayang routine ng mga bata sa pang-araw-araw. Siguraduhing may regular na oras sila
   para sa pag-aaral, kahit wala sila sa eskwelahan.
  • Kapag stressed ang bata, makinig sa kanya at kausapin nang may lambing, pasensya, at pagmamahal.
   • Normal lang na maging mas demanding, di mapakali, at matatakutin ang bata kapag stressful ang sitwasyon.
   • Maaagapan ito gamit ang angkop na tugon.
  • Para sa mas madaming tips, pumunta sa Impormasyon para sa mga Magulangsa website na ito.
 • Karamihan sa mga tao (mahigit 80%) ay magkakaroon ng bahagyang karamdaman at hindi mangangailangang pumunta ng ospital.

  Mapapangasiwaan niyo ang mga sintomas sa bahay sa pamamagitan ng:

  1. Pag-inom ng gamot at pagsunod sa payong ibinigay ng healthcare worker para sa pangangasiwa ng mga sintomas. Halimbawa, ang paracetamol ay madalas inirereseta para sa lagnat. Huwag uminom ng antibiotics at iba pang gamot kung walang payo mula sa isang health professional. 
  2. Pagsusuot ng face mask upang mapigilan ang pagkalat ng droplets sa iba
  3. Pananatili sa silid na hiwalay sa ibang miyembro ng pamilya, at paglilimita ang pagpunta sa mga lugar na ginagamit ng iba
  4. Pag-disninfect nang mabuti sa mga laging ginagamit na personal na bagay gamit ang 70% alcohol solution o bleach solution (7 kutsara [100mL] ng bleach at 1 litro ng tubig).

   

  Para sa karagdagang impormasyon kung paano mapapangasiwaan ang mga sintomas, i-click ito.  

  Habang ginagawa po natin ang mga ito, bantayan niyo kung kayo ay nakakaranas ng mga sumusunod:

  • Nahihirapan sa paghinga
  • Hinihingal
  • Tuluy-tuloy at matinding pananakit o pagbigat ng dibdib
  • Pagkalito o pagkabalisa, tutulog-tulog, hirap gumising, nawawala sa sarili, at
  • Pangingitim ng labi o mukha.

   

  Ito ay mga malubhang sintomas. Tawagan ang lokal na BHERT o ang DOH hotline - (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network subscribers. Tutulungan ka nila kung kailangan mo ng medikal na atensyon at kung kailangan mai-refer sa pinakamalapit na ospital.

   

   

   

 • Paano mapapanatili ng mga empleyado ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyong Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasang kumain ng pagkain na sobrang tamis, alat, at taba.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Mag-set ng oras na maaaring makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media.

  Paano makatutulong ang mga empleyado upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho?

  1. Sa pag time-in, ipa-check ang sarili para sa mga sintomas.
  2. Magsuot ng facemask sa lahat ng oras.
  3. Para sa mga empleyadong nagbibigay serbisyo bilang frontliner (receiving sections, customer relation, information units) gumamit ng karagdagang personal protective equipment gaya ng face shield, mask, at gloves. 
  4. Panatilihing malinis ang kamay:
   • Hugasan ang kamay gamit ang sabon o tubig sa loob ng 20 segundo o higit pa.
   • Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer na may 70% alcohol.
   • Iwasan ang paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong, at bibig.
  5. Tamang pag-ubo
   • Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  6. Pag-disinfect
   • Iwasan ang panghihiram ng mga gamit pang-opisina kung posible. Kung talagang kinakailangan, i-disinfect ng 70% alcohol ang hiniram bago gamitin.
   • I-disinfect ang laging ginagamit na mga bagay gaya ng cellphone, susi, salamin, keyboard, at iba pang personal na gamit gamit ang 70% alcohol solution.

  Paano makatutulong ang mga employer upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho?

  1. Maglaan ng pamamaraan para masuri ang mga empleyado sa anumang sintomas bago sila pumasok sa lugar ng trabaho. 
  2. Linisin nang madalas ang mga surfaces. Kabilang dito ang mga mesa, doorknobs, telepono, at computer keyboards.
  3. Panatilihin malinis ang kapaligiran lalo na ang mga lugar na ginagamit ng lahat tulad ng elevators, railings, hagdanan, switch ng ilaw, at iba pang mga katulad nito. 
  4. I-disinfect ang sahig at mga kuwarto gamit ang 0.5% bleach solution (7 kutsara [100 mL] bleach para sa 1 litrong malinis na tubig).
  5. Gumawa ng dispenser na may alcohol-based hand rubs at ilagay sa mga pampublikong lugar. 
  6. Panatilihin ang maayos na bentilasyon. Magbukas ng bintana kung maaari at/o gumamit ng electric fan.

  Paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  Para sa mga empleyado:

  1. Ang pagtatrabaho sa bahay ay maaaring gawin kung posible.
  2. Kung hindi posible, sundin ang tamang physical distancing. Magkaroon ng hindi bababa sa isang metrong layo mula sa mga katrabaho. 

  Para sa mga employers:

  1. Gawin ang telecommuting sa pamamagitan ng video o telephone conferences sa halip na magsasama-sama sa isang lugar upang magpulong.
  2. Kanselahin ang malakihang pagtitipon sa lugar ng trabaho (Hindi sosobra sa 10 o 50 na tao, depende sa risk severity).

   

  Paano mababawasan ang pagtatagal ng COVID-19 infection?

  Para sa mga empleyado: 

  1. Para sa mga banayad na sintomas (lagnat, ubo, sore throat, at iba pang respiratory symptoms) manatili sa bahay at magpahinga. Maaari rin tumawag sa TELEMEDICINE hotline para sa konsultasyon sa numerong (02) 8424 1724 (Telimed Management Inc. and Medgate) o (02) 7798 8000 (Global Telehealth, Inc.). 
  2. Para sa malubhang sintomas (hirap o pag-igsi ng paghinga, paulit-ulit na pagsakit o paninikip ng dibdib, pagkabalisa, pangingitim ng labi o mukha): tumawag sa inyong lokal na BHERT o sa DOH hotline sa  numerong (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network. Titingnan at papayuhan kung kailangang magpakonsulta at pumunta sa pinakamalapit na health facility.

  Para sa employers:

  1. Ang mga empleyadong may sintomas ay hindi na dapat papasukin sa trabaho. 
  2. Sa pangyayaring ang empleyado ay biglang nagkaroon ng sintomas sa lugar ng trabaho, ang empleyado ay dapat na agad i-isolate at i-refer sa healthcare provider ng kumpanya para sa tamang pangangalaga.
 • Maaaring mahawa ang sinuman, anuman ang edad, ng COVID-19.

  Ang mga grupong may mataas na tsansang magkaroon ng malubhang karamdaman ay ang sumusunod:

  • Mga taong 65 taong gulang at pataas (ating mga lolo at lola)
  • Mga táong dati nang may karamdaman (halimbawa: alta presyon, sakít sa puso at baga, o diabetes)
  • Mga may lubhang mapanganib na pagbubuntis (halimbawa: mga babaeng may edad 17 at mas bata, may edad 35 at mas matanda, mga may dati nang karamdaman)

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang LGU, o lokal na pamahalaan, ang siyang magpapasyang isailalim ang kanilang lugar sa quarantine.  Ang pagpapatupad ay may pagsaalang-alang sa mga kautusan ng Department of Health (DOH) and the Department of Interior and Local Government (DILG).

  Sinimulan ipatupad ng mga LGU ng Luzon ang Enhanced Community Quarantine noong ika-17 ng Marso 2020 hanggang sa hatinggabi ng ika-30 ng Abril 2020 pagkatapos ito'y idineklara ng Pangluo noong ika-16 ng Marso 2020.  Alinsunod sa kapangyarihan na ito ng LGU ay iba-iba ang antas ng pagpapatupad sa iba’t ibang siyudad at munisipalidad. Sa Quezon City, ang lokal na pamahalaan ay nagpasya nang ilagay ang ilang bahagi ng siyudad sa “extreme enhanced community quarantine” sa pamamagitan ng pagdeklara ng “hot zones” o mga lugar kung saan may tatlong taong nakatirang kumpirmadong tinamaan ng Covid-19, at pagmarka ng “warm zones” (lugar na nasa loob ng 500-metro ng mga idineklarang hot zones). Ang mga residente sa hot zones ay isasailalim sa mahigpit na pagsubaybay at pagmamanman sa lahat ng oras at hindi pahihintulutang lumabas ng kanilang mga bahay, habang ang mga nakatira sa warm zones ay kailangang dumaan sa mga checkpoints na itinalaga ng Quezon City Police District. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang BHERT ay ang Barangay Health Emergency Response Team. 

  Kailangan tawagan ang iyong lokal na BHERT kung: 

  1. May banayad na sintomas (lagnat, ubong walang plema) at naninirahan sa isang lugar na naka-ECQ o nagpunta sa isang lugar na naka-ECQ. Mangyaring manatili lamang sa bahay at huwag lalapit sa mga kasama sa bahay sa loob ng 14 na araw upang ma-monitor ang iyong kondisyon.
  2. Biglang makaramdam ng hirap sa paghinga, bigat sa dibdib, at iba pang malubhang sintomas. Ipaalam ito sa local na pamahalaan upang matulungan kang mai-refer sa pinakamalapit na pasilidad na tutulong sa iyo.

  Maaari ding tawagan ang DOH COVID Hotline.

   

  Kailangan tawagan muna ang BHERT: 

  1. Para mamonitor ang mga iyong mga sintomas araw-araw.
  2. Para matulungan ang mga taong kailangan ng atensyong medikal, kahit walang kinalaman sa COVID-19, at madala sila sa ospital kung kinakailangan.
  3. Para matulungan ang mga taong may malubhang sintomas ng COVID-19 tulad ng hirap sa paghinga, at madala sila sa pinakamalapit na ospital.

   

  Na-update ng Abril 21, 2020

 • Ang lahat ay kailangang magsuot ng face mask kapag nása labas ng kanilang bahay. Hindi sapat ang pagsusuot lámang ng face mask para protektahan ka mula sa COVID-19. Kailangan pa rin sundin ang sumusunod na mga hakbang:

  1. Panatilihin ang isang metrong (2 dipa) distansiya (sa isa’t isa
  2. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing
  3. Hugasan ng sabon at tubig o alcohol-based solution ang mga kamay

  Kung malusog ka, okey lang gumamit ng tela o DIY face mask o medical masks kapag aalis ng bahay.

  Kung ikaw ay may sakít, magsuot ng medical face mask, maliban kung kumakain o natutulog. Magsuot din ng medical face mask kapag nag-aalaga ng may sakít.

  Ipreserba ang suplay ng mga medical mask o N-95 respirator para sa mga higit na nangangailangan nito — mga healthcare worker, frontliner, at táong may sintomas ng COVID-19.

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Kung ikaw ay may asthma, maaaring magkaroon ka ng "Asthma Attack", pulmonya, at iba pang sakit sa baga kung sakaling mahawa ng COVID-19. Maaari ding lumala ang iyong sintomas dahil may problema ka sa paghinga.

  Ito ang mga pwede mong gawin upang maprotektahan ang sarili mo at iyong pamilya:

  1. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ni-reseta para sa asthma
  2. Regular na kumonsulta sa doktor para mabantayan ang iyong sintomas
  3. Manatili na lamang sa bahay hangga't maaari

   

   

  Na-update ng Abril 15, 2020

 • Ipinakikita ng mga bagong pag-aaral na maaaring higit na makararanas ng malubhang sakít ang mga naninigarilyo kung nahawa ng COVID-19. Maaaring mas mangangailangan ng ventilator ang mga naninigarilyong nagkaroon ng COVID-19, at mas posibleng magkaroon ng komplikasyon sa paghinga.

  Bakit isang risk factor ng COVID-19 ang paninigarilyo?

  Risk factor ang paninigarilyo dahil sa dalawang pangunahing dahilan:

  1. Pinahihina nito ang immune system ng isang tao, kayâ hindi rin nagiging epektibo ang paglaban sa virus na gaya ng COVID-19.
  2. Káya nitong magdulot ng sakít sa bagà o kung hindi man, sirain o pahinain ang mga bagà.

   

  Ang mga may dati na o may chronic na sakít na respiratory at may mahihinang bagà, gaya ng mga naninigarilyo, ay maaaring higit na malubhang maapektuhan ng mga respiratory virus na gaya ng COVID-19.

   

  Naninigarilyo ako. Ano ang dapat kong gawin para bumabà ang tsansang magkaroon ng malubhang sakít dahil sa COVID-19?

  Gawin ang makakáya upang mahinto sa paninigarilyo. Mabuti rin ito sa mga táong nakapaligid sa iyo–pareho ang pinsala ng paninigarilyo at paglanghap ng secondhand na usok.

  Ituloy rin ang ibang pag-iingat, gaya ng pagpapanatili nang kahit isang metrong layò sa iba, madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask kapag nása labas ng bahay, at pagtatakip ng bibig at ilong kapag bumabahing.

   

  Kung tumigil ako sa paninigarilyo, ano-ano ang benepisyo nito sa aking kalusugan at sa kalusugan ng mga nása paligid ko?

  Kung tumigil ka sa paninigarilyo:

  1. Magiging mas maayos ang iyong paghinga, pang-amoy, at panlasa;
  2. Mas mababà ang iyong tsansang magkaroon ng sakít sa bagà, kanser sa bagà, at ibang uri ng kanser;
  3. Mas mababà ang iyong tsansang magkaroon ng sakít sa puso, stroke, at iba pang cardiovascular na sakít;
  4. Mas mababà ang iyong tsansang makaranas ng palagiang ubo, paghingal, at hiráp na paghinga; at
  5. Mas mababà ang iyong tsansang maging baog, infertile o impotent at mas mababà ang tsansang makunan o manganak nang maaga.

   

  Para sa mga taong nása paligid mo:

  1. Mas mababà ang exposure nilá sa libo-libong kemikal na nása secondhand na usok, na nakalalason ang marami sa mga ito.
  2. Mas mababà ang kanilang tsansang magkaroon ng kanser sa bagà at iba pang sakít na respiratory;
  3. Mas mababà ang kanilang tsansang magkaroon ng sakít sa puso o makaranas ng stroke; at
  4. Mas mababà ang kanilang tsansang makaranas ng bronchitis, pulmonya, hika, at paulit-ulit na sintomas na gaya ng paghingal at pag-ubo.

   

  Paano ako mahihinto sa paninigarilyo?

  Bumuo ng isang plano sa paghinto, at panindigan ito:

  1. Magtakda ng petsa sa paghinto. Unti-unting bawasan ang paninigarilyo habang papalapit sa petsang ito.
  2. Sabíhan ang iyong mga kaibigan, pamilya, at katrabaho. Hingin ang kanilang suporta at hikayat, o hilinging huwag manigarilyo sa paligid mo.
  3. Asahan ang mga hámon. Isiping magiging mahirap ito, lalo na sa umpisa, ngunit ipaalala sa sarili ang lahat ng mabubuting dahilan kung bakit ka humihinto.
  4. Alisin ang mga produktong tabako sa iyong paligid. Itapon ang mga produktong tabako, iwasan ang mga smoking area, at hilingin sa mga kasáma na huwag manigarilyo sa paligid mo.

   

  Normal na hindi lang isang beses sinubok ng mga maninigarilyo na tumigil. Matuto sa mga relapse, at subuking muli. Tandaang káya mong tumigil basta’t malinaw sa iyo ang layon mo!

   

  Ano ang dapat kong gawin upang matulungan ang isang kaibigan o kapamilya na huminto sa paninigarilyo?

  Sumuporta hangga’t káya sa pamamagitan ng:

  1. Pagpuri sa kanila dahil sa pagsisikap na tumigil;
  2. Pagpapalakas ng kanilang loob kapag kailangan nilá ito;
  3. Pag-aalis ng mga produktong tabako, ash tray, at lighters sa paligid nilá;
  4. Pagsáma sa mga ginagawa nilá upang mawaglit sa kanilang isip ang paninigarilyo; at

   

  Panghihikayat na matuto sa kanilang mga karanasan at subuking muli kung bumalik sa paninigarilyo.

  Tandaang maaaring mahawa sa COVID-19 ang kahit na sino, hindi lang ang mga naninigarilyo. Damayan silá at magpakita ng kabutihan sa lahat, kabílang ang mga naninigarilyong nagsisikap na huminto. Huwag hayaang makasakít sa kanila ang iyong tákot at negatibong pananaw sa mga naninigarilyo at mga may COVID-19.

  Tandaan, #WeHealAsOne!

   

  Na-update ng Abril 16, 2020

 • Paano mapapanatili ng mga guro, estudyante, at iba pang staff ng eskwelahan ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya at laging isaisip ang prinsipyong Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasang kumain ng pagkain na sobrang tamis, alat, at taba.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Magkaroon ng sapat na tulog. Matulog ng hindi bababa sa 7-8 oras na tulog kada araw.
  6. Regular na makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media.

   

  Paano makatutulong ang mga guro, estudyante, at iba pang staff upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa eskwelahan?

  1. Sa pagpasok sa eskwelahan, ipa-check ang sarili sa naka-assign na tao para malaman kung may mga sintomas ng sakit.
  2. Kailangang isuot ang personal protective equipment ng school personnel na mayroon contact sa mga estudyante at iba pang staff ng eskwelahan (security guards, maintenance crew, mga tumatao sa kantina)
  3. Magsuot ng facemask.
  4. Panatilihing malinis ang kamay:
   • Hugasan ang kamay gamit ang sabon o tubig sa loob ng 20 segundo o higit pa.
   • Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer na may 70% alcohol. 
   • Iwasan ang paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong, at bibig.
  5. Gawin ang tamang pag-ubo: Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  6. Regular na mag-disinfect: 
   • Iwasan ang paghiram ng mga gamit pang-eskwelahan kung posible. Kung talagang kinakailangan, i-disinfect ng 70% alcohol ang hiniram bago gamitin.
   • I-disinfect ang laging ginagamit na mga bagay gaya ng cellphone, susi, salamin, keyboard, at iba pang personal na gamit gamit ang 70% alcohol solution.

   

  Paano makatutulong ang mga school administrator upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa eskwelahan?

  1. Turuan ang mga estudyante at mga empleyado ng tamang paghuhugas ng kamay, physical distancing at iba pang preventive measures.
  2. Isama ang oras ng paghuhugas ng kamay sa schedule ng mga estudyante.
  3. Maglagay ng mga dispensers na may alcohol-based hand rubs sa mga pampublikong lugar.
  4. Panatilihin ang maayos na bentilasyon.
  5. Maglaan ng sapat na supply sa lugar na madaling makuha, kasama dito ang tisyu at mga basurahan na hindi kinakailangang hawakan.
  6. Linisin ang mga surfaces at mga bagay na madalas na hinahawakan tulad ng mesa, doorknobs, telepono, computer keyboards, at mga gamit sa pagtuturo. Itapon ang laman ng mga basurahan pag napuno na. 
  7. Panatilihin malinis ang kapaligiran lalo na ang mga lugar na ginagamit ng lahat tulad ng elevators, railings, hagdanan, switch ng ilaw, at iba pang mga katulad nito.

   

  Paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  Para sa mga guro, estudyante, at iba pang staff :

  1. Ang pag-aaral sa bahay ay maaaring gawin kung posible.
  2. Kung hindi posible, sundin ang tamang physical distancing. Magkaroon ng hindi bababa sa isang metrong layo mula sa mga ka-eskwela. 

   

  Para sa school administrators:

  1. Hangga’t maaari, gawin ang telecommuting sa pamamagitan ng video o telephone conferences sa halip na magsasama-sama sa isang silid-aralan
  2. Iwasan ang mga aktibidad na magiging sanhi ng pagtitipon ng malaking bilang ng mga estudyante at staff gaya ng flag ceremony o recognition rites.
  3. Iwasan ang mga aktibidad na magiging sanhi ng pagkakaroon ng malapitang pakikisalamuha sa pagitan ng mga estudyante at staff.

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  Para sa mga guro, estudyante, at iba pang empleyado:

  1. Para sa mga banayad na sintomas (lagnat, ubo, sore throat, at iba pang respiratory symptoms) manatili sa bahay at magpahinga. Maaari rin tumawag sa TELEMEDICINE hotline para sa konsultasyon sa numerong (02) 8424 1724 (Telimed Management Inc. and Medgate) o (02) 7798 8000 (Global Telehealth, Inc.). 
  2. Para sa malubhang sintomas (hirap o pag-iksi ng paghinga, paulit-ulit na pagsakit o paninikip ng dibdib, pagkabalisa, pangingitim ng labi o mukha): tumawag sa inyong lokal na BHERT o sa DOH hotline sa  numerong (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network. Titingnan at papayuhan kung kailangang magpakonsulta at pumunta sa pinakamalapit na health facility.

   

  Para sa school administrators:

  1. Ang mga guro, mga estudyante, at iba pang empleyado na may sintomas ay hindi na dapat pang papasukin sa paaralan.
  2. Sa sitwasyong ang mga guro, mga estudyante, at iba pang staff ay biglang nagkaroon ng sintomas sa paaralan, sila ay dapat na agad i-isolate at i-refer sa healthcare provider ng paaralan para sa tamang pangangalaga.
 • Paano mapapanatili ng mga commuter, PUV drivers, mga operator, employers/administrators ang kanilang kalusugang pisikal?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyong Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasang kumain ng pagkain na sobrang tamis, alat, at taba.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Magkaroon ng sapat na tulog. Matulog ng hindi bababa sa 7-8 oras na tulog kada araw.

   

  Paano makatutulong ang mga transport operator upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Isagawa ang wastong paglilinis at pag-disinfect sa tuwing matatapos ang bawat byahe.
  2. Bigyan ng atensyon ang mga surfaces na madalas hawakan ng pasahero maging ang mga hawakan at mga pindutan.
  3. Panatilihin ang maayos na sistema ng bentilasyon.
  4. Maglaan ng alcohol, sanitizer, tisyu, at basurahan para sa mga pasahero sa labasan at pasukan.
  5. Kung kinakailangang magtrabaho ng nakaharap sa mga tao, ang mga barker at kundoktor, kasama ang mga drayber ay dapat na paglaanan ng alcohol at face mask.

   

  Paano makatutulong ang mga PUV drivers upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Magdala ng alcohol o sanitizer, o regular na maghugas ng kamay lalo na kung humahawak ng pera.
  2. Ikunsidera ang pagkakaroon ng kahon na lagayan ng pera upang malimitahan ang paghawak sa pera.

   

  Paano makatutulong ang mga pasahero upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Magdala at gumamit ng hand sanitizer pagkatapos humawak sa mga pampublikong kagamitan, at humawak lamang sa mga ito kung talagang kinakailangan.
  2. Magsuot ng facemask
  3. Iwasan ang paghawak sa mukha habang nasa byahe. 
  4. Gumamit ng tisyu (o ng iyong siko) kung uubo o babahing. Gamitin ang tisyu bilang pananggalang sa lahat ng kailangan mong hawakan sa sasakyan. Agad na itapon sa basurahan pagkatapos gamitin at agad ding maghugas ng kamay.
  5. Kung posible, magkaroon ng ligtas na distansya mula sa ibang pasahero.
  6. I-report ang overcrowding o pag-iipon ng mga pampublikong transportasyon kasama ang mga bus at tren.

   

  Paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  Para sa mga transport operator:

  1. Gumawa ng marka sa sahig o sa mga upuan na magsisilbing gabay ng mga pasahero sa kanilang distansya sa isa’t isa.
  2. Iwasan ang magsakay ng sobrang pasahero
  3. Ikunsidera ang pagbabago ng daanan ng mga pasahero kung saan sila papasok o lalabas. Halimbawa:
   • Magkaibang ang pintuan para sa pasukan at labasan
   • Papasok lamang ang mga pasahero sa likurang pintuan upang mabawasan ang exposure ng driver.

   

  Para sa mga commuter:

  1. Planuhin at pag-isipan ang hindi pagbyahe tuwing rush hours upang masunod ang physical distancing.
  2. Kung masama ang pakiramdam, huwag sumakay sa pampublikong transportasyon. Ngunit kung ikaw ay may sakit at kinakailangang magbyahe, gawin sa oras na walang masyadong tao bumibiyahe at magsuot ng mask.
  3. Kung kaya, load-an ang iyong travel card online o sa pamamagitan ng app upang makaiwas sa mga self-service machine o ticket counters.
  4. Kung posible, magkaroon ng ligtas na distansya mula sa ibang pasahero.
 • Ito ay naipapasa ng tao-sa-tao sa pamamagitan ng droplets. Naipapasa ito mula sa mga malilit na talsik ng laway (droplet) mula sa pagsasalita, pagbahing, o pag-ubo ng isang taong may COVID-19. Ang mga droplet na ito ay nalalanghap ng ibang tao.

  Ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong may malapitang pakikisalamuha sa may sakit – tulad ng mga kapamilya at healthcare workers kaya mariing pinapayo na panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas tulad ng pag-ubo at pagbahing.

  Nakakukuha rin ang isang tao ng COVID-19 kapag humawak sa mga bagay o rabaw (surface) at saka hahawak sa kaniyang mata, ilong, o bibig. Kayâ napakahalaga na palaging maghugas ng iyong kamay. 

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Sa ngayon, wala pang lunas para sa COVID-19 subalit maaaring gamutin ang inyong mga sintomas upang mapabilis ang inyong paggaling sa COVID-19.  Karamihan sa mga tao (mahigit 80%) ay magkakaroon ng bahagyang karamdaman at hindi mangangailangang pumunta ng ospital. 

  Kung may nararamdamang sintomas, kumonsulta sa isang healthcare worker upang kayo ay magabayan ng sapat at tama. Papayuhan kayo kung anong home treatment ang maaari ninyong gawin o ia-advice kayong pumunta sa isang temporary treatment and monitoring facility sa inyong lugar. Hindi kinakailangang pumunta agad sa hospital kung hindi naman malala ang inyong symptoms. Uminom lamang ng gamot na inireseta sa inyo ng healthcare worker na inyong kinonsulta. Huwag po uminom ng antibiotics at iba pang gamot kung walang payo mula sa kanila.

   

  Ang lahat ng iba pang mga paraan ng paggamot ay hindi pa naaprubahan o itinataguyod ng WHO at DOH. Bisitahin ang Fact Check page ng website na ito upang mapatunayan ang mga tsismis na nababasa online.

   

  Para sa lagnat

  Kung ikaw ay may lagnat, maaaring gawin ang mga sumusunod:

  1. Bantayan ang iyong temperatura kada 4 na oras. Uminom ng paracetamol kung ang temperatura ay mahigit sa 37.5 degrees celsius. Maaari itong inumin kada 4 na oras kung patuloy ang lagnat.
  2. Maligo araw-araw kung kaya at posible.
  3. Huwag magsuot ng doble-dobleng damit o magkumot nang labis-labis.
  4. Siguraduhing maayos ang daloy ng hangin sa kwarto. Buksan ang bintana o gumamit ng electric fan.
  5. Uminom ng maraming tubig, fresh fruit juice, at mild na tsaa.

   

  Para sa ubo at sore throat

  Kung meron po kayong ubo at sore throat:

  1. Siguraduhin ang pag-inom ng mga niresetang gamot. Sundin ang payo at inumin ito sa tamang oras.
  2. Uminom ng maraming tubig.
  3. Iwasan ang mga bagay na maaaring magpalala ng inyong sintomas, gaya ng alikabok, pollen, pabango at balahibo ng hayop.
  4. Maaaring gawin ang mga sumusunod upang mawala ang iyong mga sintomas (tandaan: hindi ito gamot sa inyong sakit):
   • Uminom ng salabat o iba pang tsaa upang mabawasan ang kati o hapdi ng lalamunan.
   • Magmumog ng maligamgam na tubig na may kaunting asin upang mabawasan ang kati o hapdi.
   • Gumamit ng lozenges o cough drops para sa lalamunan.

   

  Mga pwedeng gawin kung nanghihina ang katawan

  1. Kumain nang regular. Maaari humigop ng sabaw o lugaw kung nahihirapan sa pagnguya o paglunok.
  2. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga at tulog (hindi kukulangin sa 7-8 na oras kada araw). Kailangan mo ng lakas upang labanan ang virus.
  3. Kung naninirahang mag-isa, regular na magpakumusta sa mga kaibigan at kamag-anak.
  4. Maghanda ng mekanismo para maalerto ang ibang tao kung bigla kang mahulog o nadapa (magsuot ng bell o iba pang maiingay na kagamitan)
  5. Gumamit ng tsinelas na hindi madulas ang swelas upang maiwasan ang pagkahulog at aksidente.

   

  Mga kailangang bantayan

  Habang ginagawa po natin ang mga ito, bantayan po natin kung tayo ay nakakaranas ng mga sumusunod:

  • Nahihirapan sa paghinga
  • Hinihingal
  • Tuluy-tuloy at matinding pananakit o pagbigat ng dibdib
  • Pagkalito o pagkabalisa, tutulog-tulog, hirap gumising, nawawala sa sarili, at
  • Pangingitim ng labi o mukha.

  Ito ay mga malubhang sintomas. Tawagan ang lokal na BHERT o ang DOH hotline - (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network subscribers. Tutulungan ka nila kung kailangan mo ng medikal na atensyon at kung kailangan mai-refer sa pinakamalapit na ospital.

   

  Panatilihing malakas ang katawan!

  • Magkaroon nang sapat na tulog  araw-araw. Matulog nang hindi bababa sa 7-8 na oras.
  • Kumain nang masusustansyang pagkain tulad ng itlog, gulay at prutas.
  • Uminom nang hindi bababa sa 1.5 litro ng tubig araw-araw. Iwasan ang madalas na pag-inom ng alak at kape.
  • Huwag manigarilyo.

   

  Iwasang mahawaan ang iba!

  • Hangga’t maaari, ihiwalay ang sarili sa ibang kasama sa bahay. Protektahan sila laban sa virus.
  • Kung kailangang lumapit sa kasama sa bahay o lalabas ng bahay, magsuot ng face mask at panatilihin ang isang metrong distansya sa mga tao.
  • Paalalahanan ang nangangalaga sa iyo na magsuot lagi ng mask kung lalapitan ka.
  • Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alcohol-based sanitizers.
  • Takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue kapag umuubo o bumabahing. Itapon ng maayos ang mga nagamit na tissue at agad maghugas ng kamay.
  • Huwag ipagamit sa iba ang mga personal na gamit tulad ng tuwalya, sapin ng kama, pinggan at kubyertos.
  • I-disinfect araw-araw ang mga lugar na pinaglalagian ng mga kasama sa bahay.

   

   

   

  Na-update ng Abril 22, 2020

 • Pagsusuot ng face mask

  • Tiyaking natatakpan ng face mask ang iyong bibig at ilong, at nakalapat nang maigi sa iyong mukha.
  • Isuot ang mask sa lahat ng oras habang nasa pampublikong lugar, kahit habang nakikipag-usap. Tanggalin lamang ito kapag nasa bahay na o kailangang kumain.
  • Huwag hahawakan ang iyong mukha habang nakasuot ng mask.
  • Huwag hahawakan ang harap ng iyong mask habang suot ito upang maiwasan ang kontaminasyon o ang paglipat ng mga mikrobyo, bacteria, at virus.
  • Hugasan ang iyong mga kamay gámit ang sabon at tubig o alcohol-based solution bago at pagkatapos ayusin o hawakan ang iyong mask.

   

  Pagtatanggal at pagtatapon ng face mask

  • Tanggalin ang iyong face mask mula sa likod nang hindi hinahawakan ang harap ng iyong mask.
  • Huwag nang gagamitin muli ang mga disposable mask. Palitán ang mga ito araw-araw o kapag nasira, narumihan, o mamasa-masa na.
  • Labhan ang reusable na telang mask gámit ang mainit na tubig at detergent. Patuyuin ito sa ilalim ng araw.
  • Pagkatapos tanggalin ang face mask, linisin agad ang mga kamay gámit ang sabon at tubig o alcohol-based solution.

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Tungkol sa Telemedicine

  Sa telemedicine, maaaring makipag-usap sa mga doktor para sa libreng* konsultasyon anumang oras sa pamamagitan ng telepono o online.

  24/7 DOH COVID-19 Hotline

  02-894-COVID (02-894-26843)

  1555 para sa lahat ng network subscribers

  Telimed Management Inc. and Medgate Hotline

  02-8424-1724

  Globe Telehealth, Inc. (KonsultaMD)

  02-7798-8000

  CloudPx by Xynapx Inc.

  https://cloudmd.com.ph

  SeeYouDoc

  (mobile app also downloadable at iOS or Google Play)

  https://www.seeyoudoc.com

  HealthNow 

  https://healthnow.ph/


  Ang mga hotline ay magagamit 24/7. 

  Bakit ako gagamit ng telemedicine sa halip na pumunta sa ospital?

  1. Libre* ang konsulta sa doktor anumang oras, at hindi na kailangan pang lumabas ng bahay.
  2. Mababawasan ng panganib na mahawa ng COVID-19 dahil hindi na kailangang pumunta ng ospital.
  3. Matutulungan ang mga frontline workers at ospital na magpokus sa malulubhang kaso ng COVID-19.

   

  Sino ang pwedeng magpakonsulta sa telemedicine?

  Maaaring tumawag ang kahit sino sa loob ng NCR at kumonsulta sa doktor nang libre* kung hindi emergency o banta sa buhay ang karamdaman. Kung nasa labas ng NCR, maaring pumunta sa telemedicine websites.

  Kung may emergency, mangyaring pumunta sa ospital.

   

  Paano ako makakakonsulta gamit ang telemedicine?

  Tawagan* lamang alinman sa mga numerong ito:

  1. 24/7 DOH COVID-19 Hotline - 02-894-COVID (02-894-26843) or 1555 para sa lahat ng network subscribers
  2. Telimed Management Inc. and Medgate - (02) 8424 1724
  3. Globe Telehealth, Inc. (KonsultaMD) - (02) 7798 8000

  Maari ring pumunta sa mga sumusunod na websites upang magpakonsulta o magiskedyul sa mga doktor gamit ang video call:

  1. CloudPx by Xynapx Inc.: https://cloudmd.com.ph
  2. SeeYouDoc: https://www.seeyoudoc.com (i-download ang mobile app sa iOS o Google Play)
  3. HealthNow: https://healthnow.ph/

  Sagutin nang tapat ang tanong ng mga doktor at sundin ang kanilang payo.

  Kung kinakailangan mong personal na matingnan ng doktor, ire-refer ka sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.

   

  Paano ang aking privacy?

  Ang mga kinikilalang telemedicine providers ng DOH ay rehistrado sa National Privacy Commission (NPC). May ipinapatupad silang mga panuntunan upang pangalagaan ang iyong karapatan ukol sa data privacy, alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.

   

  Sino ang mga doktor na tinatawagan ko?

  Ang telemedicine providers ng Telimed Management Inc. at Medgate, kasama ang Global Telehealth Inc. (KonsultaMD) ay kinikilala ng DOH at lisensyadong magbigay ng telemedicine consultations.

   

  *Maaaring may bayad ang tawag

   

 • Upang malaman ang pinakamalapit na ospital sa iyo, pumunta sa pahinang ito: Mapa ng DOH Accredited Hospitals.
   
   
  Na-update ng Abril 15, 2020
 • Kahit na sa panahon ngayon, maaari mo pa rin piliin kung at kailan mo nais mabuntis. Siguraduhing ginagawa mo ang mga tamang hakbang para maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis

  Saan ka pwedeng kumuha ng Family Planning (FP)?

  Mga pwedeng pagpilian:

  1. Tawagan o puntahan ang pinakamalapit na Health Center. Nananatiling bukas ang pinakamalapit na health center sa iyo para magbigay ng mga kinakailangan na FP services at counseling. Tingnan ang kumpletong listahan sa ibaba.
  2. Humingi ng ekstrang supply ng pills at condoms sa iyong Barangay Health Worker para hindi ka maubusan ngayong ECQ. Ito ay libre at ipapadala sa mismong bahay mo.
  3. Tawagan ang POPCOM Wellness Clinic sa Mandaluyong City - (02) 8782-9284, (02) 8531-6897, 0917-5970770, 0998-8652810.
  4. Kung hindi mo makuha ang dati pang ginagamit na FP dahil sa ECQ, pwede kang bumili ng backup method gaya ng condoms sa pharmacy, convenience store, o kahit online.

   

  Gusto mo bang ipagliban muna ang pagbubuntis sa loob ng isang taon o higit pa? 


  Pwede kang mag-avail ng pangmatagalang FP tulad ng IUD o Implant  sa iyong lokal na Health Center, o sa mga pinakamalapit na FP organizations tulad ng Likhaan at Lila Center.

  Suriin ang listahan sa ibaba para sa mga Health Centers at mga organisasyong nagbibigay ng FP.

   

  Buntis at pinag-iisipan ang FP? 

  Ang panganganak sa isang health facility ay ang pinakamainam mong magagawa para sa iyong kalusugan at ng iyong baby. Bago manganak, tanungin ang iyong health worker kung aling FP method ang pwede mong gamiting pagkatapos mo agad manganak. Sa paraang ito, kaya mong maiwasan muna ang hindi inaasahang pagbubuntis 

   

  Karaniwang Nararanasan

  Nagagamit ng maraming Pinay ang FP na hindi nakakaranas ng problema.  May ilang nakakaranas ng mga bagbabago sa regla o katawan. Maari itong maging nakaaabala ngunit ito ay normal at pansamantala.  Maaari kang makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga pagbabagong ito. Tawagan lang ang health center o pumunta sa mga klinik na nakalista sa ibaba.

   

  Kialangan pa ng impormasyon tungkol sa FP?

  Stay safe and healthy, use FP!

  • I-search ang Usap Tayo sa Family Planning sa Facebook.
  • Tawagan o pumunta sa mga sumusunod na health center o klinik. Nagbibigay sila ng libreng counseling at serbisyo. 
   • Baguio
    • Family Planning Organization of the Philippines (FPOP)
     • 2nd Floor, Superintendent’s Office, City Market, Bagong Lipunan, Baguio City 2600
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos.: 0921 777 5360 / 0996 791 6215
   •  Bulacan
    • Likhaan-Towerville
     • 9003 Tialo St., Brgy. Minuyan Proper, City of San Jose del Monte, Bulacan
     • Mobile no.: 0917-8501429
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   •  Caloocan
    • Bagbaguin Health Center (Caloocan City)
    • Bagong Barrio Health Center And Lying - In
    • Bagong Silang Phase 7 Health Center
    • Bagumbong Health Center
    • Bagong Silang Phase 1 Health Center
    • Bagong Silang Phase 9 Health Center
    • Francisco Health Center
    • Camarin 175 Health Center
    • Baesa Health Center (City of Caloocan)
    • Camarin 174 Health Center And Lying - In
   • Camarines Sur
    • Naga City
     • D2 Naga Land Blg. Barlin St., Brgy. Sta Cruz, Naga City 4400 
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos.: 0996 791 6229
    • Pili City
     • Tel. No.: 0996 791 6230
   •  Cavite
    • National Road, Brgy. Panamitan, Kawit, Cavite 4104
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0932 385 2417 / 0996 791 6221
   • Davao City
    • Ground Flr. Balidio Bldg. Roxas & Boulevard St. Davao City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0932 546 5924 / 0996 791 6238
   • Eastern Samar
    • Likhaan-Giporlos
     • Brgy. 5, Giporlos, Eastern Samar
     • Mobile no.: 0948-9044611
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • General Santos City
    • Zapote Cor. Champaca Sts., Brgy. Dadiangas East, General Santos City 9500
    • Email: socsargen[email protected]
    • Tel. Nos.: 0942 411 5476 / 0932 462 6058 / 0926 454 0239 / 0996 791 6239
   • Iloilo City
    • Sacred Heart Plaza cor. Jalandoni Rizal Brgy. Palapala 1, Iloilo City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0916 324 4261 / 0996 791 6236 / 0996 791 6234
   • Kidapawan City
    • 2nd Floor, AMQ Building, Labastida St., Poblacion, Kidapawan City
    • Email: [email protected]
    • Tel. No.: 0996 791 6240
   • Makati
    • Guadalupe Viejo Health Center
    • East Rembo Health Center
    • Pio Del Pilar Rural Health Unit
    • Cembo Health Center
    • Kasilawan Health Center
    • Pembo Health Center
    • Pio Del Pilar Puericulture Center
    • Bangkal Health Center
    • Obliza Health Center
    • Guadalupe Nuevo Health Center
    • Tejeros Health Center
   • Malabon
    • Hulong Duhat Health Center
   • Mandaluyong
    • Barangka Ibaba Health Center
    • Mauway Health Center And Lying In Clinic
    • Maria Clara Health Center
    • Plainview Health Center
    • Mabini-J. Rizal Health Center
    • Saniboy Health Center
    • Highway Hills Health Center
    • Zaniga Health Center
    • Lopez Health Center
   • Manila
    • Baseco Health Center
    • San Nicolas Health Center
    • Dimasalang Health Center
    • Tondo Foreshore Health Center
    • Lila Center for Sexual and Reproductive Health (Likhaan-Road 10)
     • 1909 Road 10 Brgy 107, Tondo, Manila
     • Tel. Nos. 7369-9747 / 0928-7342969 / 0917-1809055 / 7975-9055
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
    • Likhaan-Port Area (Manila)
     • 354 Zaragoza St. Brgy 13, Tondo, Manila
     • Tel. No. 7900-7891
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
    • FPOP - Tondo
     • 298, Lualhati cor. Zaragoza Sts., Brgy. 32, Tondo, Manila
     • Email: [email protected]
     • Tel. No.: 0996 791 6220
    • Likhaan-San Andres (Manila)
     • 2362 A. Crisolita St., San Andres Bukid, Manila
     • Tel. Nos.: 8732-0327 / 0999-8172340
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • Marikina
    • San Roque Health Center
    • Kalumpang Health Center
   • Masbate City
    • Ibingay, Masbate City, 5400
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0907 655 8582 / 0996 791 6233
   •  Muntinlupa
    • Putatan Health Center (Bagong Lipunan)
    • Tunasan Health Center
    • Cupang Health Center
    • Poblacion Health Center (City of Muntinlupa)
    • Bayanan Health Center (Annex)
    • Southville Health Center
    • Alabang Health Center
   • Navotas
    • Tangos Health Center
    • San Roque Health Center
    • Phase 2 Area 1 Satellite Center
    • Likhaan-Dalagang Bukid (Navotas)
     • Units 1B-D, Block 21, Lot 11 Dalagang Bukid corner Karpa Alley, Brgy. North Bay Boulevard South, Navotas City
     • Tel. No. 8398-2784
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • Pampanga
    • Rizal Ave. Purok 1, Brgy. Maimpis, San Fernando City, 2000
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0927 551 9100 / 0996 791 6217 / 0996 791 6218
   • Pangasinan
    • Rosario Arcade, Brgy. Poblacion, Alaminos City, Pangasinan 2404
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0919 438 1589 / 0917 809 4307 / 0996 791 6214
   • Parañaque
    • San Martin De Porres Health Center
    • Don Basco Health Center
    • San Antoñio Fourth Estate Health Center
    • Sun Valley Health Center
    • San Isidro Health Center (City of Paraaque)
    • Sto Niño Health Center
    • Tambo Health Center (Adelina Rodriguez)
    • Don Bosco Health Center
    • BF Homes Health Center
   • Pasay
    • Doña Marta Health Center
    • San Pablo Health Center
    • Cuyegkeng Health Center
    • Kalayaan Health Center
    • San Roque Health Center
    • Villamor Health Center
    • Malibay Health Center
   • Pasig
    • San Nicolas Health Center (City of Pasig)
    • Pinagbuhatan Health Center
    • Maybunga Health Center
   • Quezon City
    • Galas Health Center
    • Pinyahan Health Center
    • Krus Na Ligas Health Center
    • Masambong Health Center
    • Toro Hills Health Center
    • San Francisco Super Health Center
    • Bernardo Health Center
    • Kalayaan Health Center
    • Kaligayahan Health Center
    • Bagong Pag-Asa Health Center
    • Payatas B Health Center
    • Krus Na Ligas Health Center
    • Capri Health Center
    • Project 7 Health Center
    • Sauyo Health Center
    • Pansol Health Center
    • Sangandaan Health Center
    • Old Balara Health Center
    • Project 6 Health Center
    • Nagkaisang Nayon Health Center
    • San Antonio Health Center
    • Wenceslao Dela Paz (Culiat) Que
    • Likhaan-Quezon City (Central Office)
     • 27 Ofelia St., Ofelia Village, Brgy. Bahay Toro, Quezon City
     • Tel. Nos. 8926-6230 and 3454-3854
     • Email: [email protected]
     • Clinic Hours: Every Mondays; 9am-4pm
    • FPOP - Cubao (Central Office)
     • #298 15th Ave. Silangan Cubao, Quezon City
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos. 721 7101 / 722 6466 / 0920 224 9469 / 0996 988 8826
    • FPOP - Tandang Sora
     • 248 Tandang Sora Avenue, Quezon City, 1116
     • Email: [email protected]
     • Tel Nos.: 0922 605 8192 / 0996 791 6219
   • Sorsogon
    • Unit A Jr. Building, JS Reyes St., Bitan-o, Sorsogon City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0918 635 7938 / 0996 791 6231
   • Surigao City
    • No. 04258 Narciso cor. Burgos Street, Surigao City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0929 238 0182 / 0996 791 6237
   • Taguig
    • Central Signal Health Center
    • Wawa Health Center
    • New Lower Bicutan Health Center
    • Bagumbayan Health Center
    • Hagonoy Health Center
    • Upper Bicutan Health Center

   

   

   

   

  Na-update ng Abril 22, 2020

   

 • Bilang mamimili sa isang grocery, palengke, at iba pang tindahan, ano ang dapat kong gawin upang mapanatili kong malusog ang aking sarili?

  1. Maglista ng mga masusustansyang pagkain sa inyong listahan ng grocery. Tandaan na dapat ay mayroong Go, Grow, at Glow na pagkain sa mga bibilhin.
  2. Iwasan ang pagbili ng mga processed food na sobra sa alat, taba, o tamis.
  3. Piliin ang mga pagkain na sariwa tulad ng gulay, prutas, at karne.

   

  Bilang mamimili, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19? 

  1. Sa pagpasok sa grocery o palengke, magpahid ng alcohol-based sanitizer na nakalaan.
  2. Palaging magsuot ng mask habang namimili. Kapag nasa palengke, lakasan ang boses habang namimili o nakikipagtawaran upang marinig ng nagtitinda. Huwag tanggalin ang iyong mask.
  3. Iwasan ang paghawak sa counter o   anumang mga bagay sa loob ng grocery o palengke kung hindi kinakailangan.
  4. Hawakan lamang ang mga bagay na siguradong bibilhin. Iwasan ang pagpapalit ng mga pinili at nailagay mo na sa iyong basket.
  5. I-disinfect ang mga napamili gamit ang alcohol o 0.5% bleach solution at hugasan naman ang mga sariwang pagkain sa dumadaloy na tubig bago ito itago.
  6. Agad na hugasan ang mga magagamit pang mga lagayan sa pamimili.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Siguruhing mayroong istasyon para sa paghuhugas ng kamay o may mga hand sanitizer na maaaring gamitin ng lahat ng customer.
  2. I-disinfect ang sahig at mga istante araw-araw o mas madalas pa kung posible.
  3. Pansamantalang itigil ang self-service na sistema para sa mga pagkaing handa ng kainin tulad ng salad bars.
  4. Magbigay ng anunsyo tungkol sa mga paraan kung paano makakaiwas sa sakit gamit ang  public service announcement.
  5. Gumawa ng kautusan na dapat magsuot ng personal protective equipment (PPE) ang mga nag-aasikaso ng pagkain, mga naka-assign sa check-out counter, at mga tagalinis. Maglaan ng naaayon na PPE.

   

  Bilang mamimili, paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Limitahan ang iyong paglabas. Planuhin ang listahan ng bibilhin bago pumunta sa grocery o palengke. Mababawasan nito ang hindi kinakailangang exposure.
  2. Panatilihin ang isang metrong distansya sa ibang namimili.
  3. Tingnan ang distansya. Sundin ang mga marka sa sahig sa check-out counter/ cashier/ booth/ stall.
  4. Tingnan ang haba ng pila. Ipagpaliban na muna pamimili kung mahaba ang pila o maraming tao sa loob ng grocery o palengke.

   

  Bilang tagapamahala, paaano ko mapo-protektahan ang aking mga katrabaho, empleyado, at mga mamimili upang mabawasan ang pagkakaroon ng contact sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Magtakda kung ilan lamang ang bilang na maaaring pumasok sa loob ng grocery o palengke.
  2. Limitahan ang bilang ng dami ng mga pagkaing nakalagay sa mga istante na maaaring ma-expose sa mga pag-ubo at pagbahing.
  3. Maglaan ng malaki at madaling makitang karatula sa mga partikular na lugar kung saan makikita ang mga item. Makatutulong itong makita agad ng mga mamimili ang kanilang kailangan.

   

  Paano mababawasan ang pagtatagal ng COVID-19 infection? 

  1. Ipa-check ang iyong temperatura bago pumasok sa loob ng grocery o palengke.
  2. Sa pag time-in, ang mga empleyado ay dapat ding masuri para sa mga sintomas.
  3. Ang mga nagtitinda sa mga stall/booth ay dapat ding masuri sa mga sintomas.
  4. Huwag nang papasukin ang mga staff o mga nagtitinda na mayroong sintomas (tulad ng lagnat na may kasamang ubo) ng COVID-19.
  5. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at visitors/guests  na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19.
 • Paano mapapanatili ng mga nagsisimba, tagasunod ng kanila relihiyon at mga empleyado ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyong Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasang kumain ng pagkain na sobrang tamis, alat, at taba.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.

   

  Paano makatutulong ang religious leaders at organizations upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng pagsamba?

  1. Magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa isa’t isa tungkol sa mga paaalala kung paano mapoprotektahan ang bawat isa bago dumalo sa isang religious gathering.
  2. Suportahan ang regular at wastong paglilinis ng kamay sa paglalaan ng alcohol-based hand rubs sa mga pamilyar na lugar.
  3. Hikayatin ang lahat ng dadalo na gumamit ng personal protective equipment (gaya ng face masks) at sumunod sa pansariling pag-iingat sa lahat ng dadalo. 
  4. I-disinfect ang mga upuan, lamesa, tela, imahen, at iba pang kagamitan.
  5. Tanggalin muna ang buffet-style na salo-salo sa mga religious gathering. 
  6. Ang officiators at religious leaders ay dapat nakasuot ng mask at kung posible, magsuot ng iba pang personal protective equipment.
  7. Subukan na baguhin ang mga nakasanayang religious practices:
   • Sa halip na makipagkamay at yumakap, maaaring tumango o yumuko na lamang.
   • Sa halip na magpasa ng collection tray, maaaring magkaroon na lamang ng collection boxes, o. ipadala ang kontribusyon sa pamamagitan ng sulat, o gamit ang electronic o online na pamamaraan.
   • Ipamahagi at tanggapin na lamang ang komunyon sa kamay sa halip na sa bibig.

   

  Paano makatutulong ang mga nagsisimba, tagasunod sa kanilang relihiyon, at empleyado upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng pagsamba?

  1. Iwasan muna ang pagsasalo-salo ng mga pagkain, inumin at religious items gaya ng bible, rosary, at iba pa.
  2. Iwasan ang paghalik at paghaplos ng rebulto at sagradon imahen.
  3. Magsuot ng facemask
  4. Panatilihing malinis ang kamay:
   • Hugasan ang kamay gamit ang sabon o tubig sa loob ng 20 segundo o higit pa.
   • Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer na may 70% alcohol. 
   • Iwasan ang paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong, at bibig.
  5. Tamang pag-ubo
   • Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  6. Pag-disinfect
   • I-disinfect ang laging ginagamit na mga bagay gaya ng cellphone, susi, salamin,t iba pang personal na gamit gamit ang 70% alcohol solution.

   

  Paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  Para sa religious leaders at organizations:

  1. Hikayatin ang mga kabilang sa maituturing na high risk ang hindi pagdalo sa mga pagtitipon. Magbigay na lamang ng alternatibong pamamaraan upang makadalo pa rin sila tulad ng paggamit ng cellphone at pagkakaroon ng online o recorded na misa. 
  2. Limitahan ang bilang ng mga dadalo sa mga mahahalagang pagtitipon (hal. kasal at libing). Dapat abisuhan ng namumuno ang mga nasa pagtitipon na bawasan ang pakikihalubilo at panatilihin pa rin ang isang metrong layo sa bawat isa maging sa burol o pakikilibing.

   

  Para sa religious followers, volunteers, at staff: 

  1. Kung maaari, isagawa na lamang ang mga aktibidad sa bahay o kaya naman ay sa pamamagitan ng remote audio o video services. 
  2. Panatilihin ang isang metrong distansya sa bawat sumasamba.

   

  Paano mababawasan ang pagtatagal ng COVID-19 infection?

  1. Magkaroon ng medical personnel na titingin kung mayroong senyales at sintomas ng COVID-19 ang mga nagsisimba.
  2. Para sa mga banayad na sintomas (lagnat, ubo, sore throat, at iba pang respiratory symptoms) manatili sa bahay at magpahinga. Maaari rin tumawag sa TELEMEDICINE hotline para sa konsultasyon sa numerong (02) 8424 1724 (Telimed Management Inc. and Medgate) o (02) 7798 8000 (Global Telehealth, Inc.). 
  3. Para sa malubhang sintomas (hirap o pag-iksi ng paghinga, paulit-ulit na pagsakit o paninikip ng dibdib, pagkabalisa, pangingitim ng labi o mukha): tumawag sa inyong lokal na BHERT o sa DOH hotline sa  numerong (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network. Titingnan at papayuhan kung kailangang magpakonsulta at pumunta sa pinakamalapit na health facility.

   

   

 • Ang physical distancing ay ang pananatili ng pisikal na distansiya sa iba.  Binabawas ang malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang iwasan ang pagkalat ng virus. Ang virus ay kumakalat nang tao sa tao sa pamamagitan ng droplets na tumatalsik kapag nagsasalita, umuubo, o bumabahing ang táong nahawa. Umaabot lamang ang mga droplets nang isang metro.

  Dapat Gawin:

  • Dapat manatili muna sa loob ng bahay.
  • Dapat manatili ng kahit isang metrong (2 dipa) distansiya sa ibang tao sa lahat ng oras.
  • Dapat kumaway nalang muna kapag bumati sa mga kaibigan.
  • Dapat makipag-text, chat o telebabad na lang kaysa bisitahin ang mga kamag-anak at kaibigan.

   

  Hindi Dapat Gawin:

  • Hindi dapat pumunta sa mga masisikip na lugar at di-mahahalagang pagtitipon.
  • Hindi dapat makipagkamay, magyakapan o makipagbeso-beso lalong-lalo't na sa mga taong mas delikadong mahawaan ng virus tulad ng mga matatanda (65 na taong gulang at pataas) at mga may mahinang resistensiya.

   

  Laging tandaan:

  Ang Physical distancing ay isa lang sa mga maraming paraan upang maiwasan ang COVID-19. Gawin din ang mga sumusunod:

  • Laging hugasan ang iyong mga kamay ng hindi bababa sa 20 segundo
  • Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig
  • Umubo o bumahing sa loob ng siko
  • Iwasang hawakan ang mga bagay na madalas hawakan ng ibang tao

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Sapagkat maaaring nakahahawa pa rin ang mga labí ng mga namatay sa COVID-19, bumuo ang DILG ng panuntunan (Memorandum Circular No. 2020-063) sa pag-aasikaso sa mga ito. Ang mahahalagang punto ng panuntunan ay ang sumusunod:

  1. Dapat na igalang sa lahat ng pagkakataon ang dignidad ng yumao.
  2. Itatalaga ng mga LGU ang mga pinagkakatiwalaang punerarya at krematoryo na mag-aasikaso sa labí ng mga namatay sa COVID-19.
  3. Dapat magsuot ng mga PPE ang mga tauhang nag-aasikaso ng mga labí sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Hindi pinahihintulutan ang direktang contact sa mga labí ng yumao.
  4. Higit na mainam na i-cremate ang mga labí ng mga namatay sa COVID-19 sa loob ng 12 oras. Hindi pinahihintulutan ang pag-embalsamo.
  5. Hangga't maaari, isasagawa ang cremation at paglilibing alinsunod sa kahilingan ng yumao at mga kaugaliang panrelihiyon at pangkultura; at sa pasiya ng mga nag-aasikso ng libing.
  6. Sasagutin ng pinakamalapit na kamag-anak ng yumao ang gastos sa pag-cremate o paglilibing. Kung hindi nila káya ang bayarin, sasagutin ito ng pamahalaang lungsod o munisipyo.
  7. Tanging mas nakatatandang kasapi ng pamilya ng yumao at ibang táong kailangan ang pagdalo ang papayagang pumunta sa libing ng namatay sa COVID-19.  Hindi papayagan ang mga búrol at publikong pagtitipon.
  8. Maaaring iuwi ng mga kamag-anak ang abo ng yumao, ngunit kailangang nasa itinakdang lalagyan ito, na dapat ay mahigpit na nakasara.
  9. Ilegal ang  pagbabahagi sa publiko ng mga retrato at video ng mga labí ng mga namatay sa COVID-19. Ilegal din ang paggamit sa mga labí ng mga namatay sa COVID-19 para sa layuning medikal o siyentipiko.
  10. Hindi pipigilin o aantalahin ng mga healthcare facility at ng kanilang mga tauhan ang release at paglilibing ng mga labí ng namatay sa COVID-19. Hindi rin nila pipigilin o aantalahin ang release ng sertipiko ng kamatayan ng yumao.
 • Ano ang mga bagong klasipikasyon ng COVID-19? 

  Mayroon tayong bagong klasipikasyon sa ating COVID-19 Response:

  1. Suspect;
  2. Probable; at,
  3. Confirmed.

  Ang PUI ay mapapabilang na sa klasipikasyong suspect o probable. ang mga pasyenteng nag-positibo sa COVID-19 ay mapapabilang sa klasipikasyong confirmed.

  Kamakailan ay iniayon ng Department of Health (DOH) ang uri ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa mga depinisyon ng World Health Organization (WHO) upang magkaroon ng pare-parehong pamamaraan ng pagrereport sa buong mundo.

   

  Mayroon akong mga sintomas ng sakit sa baga. Kabilang na ba ako sa klasipikasyong suspect?

  Mapapabilang ka sa klasipikasyong suspect kung:

  1. Mayroon kang influenza-like illness (ILI) na may kasamang lagnat (38°C) at ubo o pananakit ng lalamunan at alinman sa mga sumusunod:
   • Naglakbay o nanirahan sa isang lugar na may ulat ng lokal na transmisyon ng sakit na COVID-19 sa loob ng 14 na araw bago nagsimula ang sintomas; o,
   • Nagkaroon ng close contact sa isang taong confirmedprobable na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw bago nagsimula ang mga sintomas. 
  2. Mayroon kang lagnat o ubo o hirap sa paghinga at kabilang sa isa sa mga nasa ibaba: 
   • Taong edad 60 taon at pataas;
   • Taong mayroong iba pang sakit; 
   • Taong mayroong maselan na pagbubuntis; at, 
   • Mga health worker.
  3. Nagkaroon ka ng biglang karamdaman sa baga na may malubhang sintomas na hindi matukoy ang kadahilanan at kinakailangang ma-ospital.

   

  Sinu-sino ang mapapabilang sa klasipikasyong probable?

  Pwede kang makonsidera na kabilang sa klasipikasyong probable kung ikaw ay kabilang sa klasipikasyong suspect at:

  1. Hindi tiyak ang resulta ng testing; o
  2. Ginawa ang iyong test sa hindi opisyal na laboratoryo na gumagawa ng RT-PCR test.

   

  Sinu-sino ang mapapabilang sa klasipikasyong confirmed?

  Ang isang tao ay mapapabilang sa klasipikasyong confirmed kung ang resulta ng RT-PCR testing ay positibo sa COVID-19.

   

  Sinu-sino ang sasailalim sa COVID-19 testing?

  Sa ilalim ng bagong klasipikasyon, ang mga pasyenteng suspect at probable na may COVID-19 ay matetest na ngayon para sa COVID-19.

  Gayunpaman, bibigyan ng prayoridad ang mga taong may malubhang sakit at mga kasong suspect na may contact sa isang kasong probable o confirmed 14 na araw bago nagsimula ang mga sintomas.

   

  Magkakaroon ba ng mga pagbabago sa pamamahala at panggagamot ng COVID-19?

  Mananatili ang lahat ng protokol sa panggagamot batay sa kalubhaan ng mga sintomas.

   

  Isa akong PUM. Ano ang susunod kong hakbang?

  Para sa dating naitalang PUMs, kailangan pa rin ng self-quarantine kung na-expose ka sa isang taong probable confirmed na may COVID-19 o kaya naman ay pumunta o bumisita sa isang lugar o komunidad na may mga taong kumpirmadong may COVID-19.

   

  Isa akong PUI na may banayad na sintomas. ano ang susunod kong hakbang?

  Para sa dating naitalang PUIs na mayroong banayad na sintomas, mabibilang na sila sa kategoryang suspect cases at kailangang ituloy ang 14-day self-quarantine sa kanilang bahay o sa kanilang lokal na Temporary Treatment and Monitoring Facility.

   

  Isa akong PUI na may malubhang sintomas. ano ang susunod kong hakbang?

  Ang mga dating naitalang PUIs na mayroong malubhang sintomas ay nangangailangan ng COVID-19 testing. Kailangan mong ma-ospital sa Level 2 o Level 3 na ospital.

   

  Libre ba ang testing? Nag-aalala akong kailangan kong magbayad para dito.

  Oo, libre ang testing. Gayunpaman, isasagawa lamang ang testing sa mga taong suspect na may COVID-19.

   

  Paano ako magpapatest kung ako ay suspect patient?

  Kinakailangang maipadala ka sa isang Level 2 o Level 3 na ospital upang makuhanan ng samples sa pamamagitan ng:

  1. Nasopharyngeal swab (Pagkuskos sa looban ng ilong)
  2. Oropharyngeal swab (Pagkuskos sa ngala-ngala).

   

  Sino ang mga papauwiin?

  Ang mga pasyenteng probable o suspect na may mga banayad na sintomas ay kailangang mai-refer sa mga Temporary Treatment and Monitoring Facility o kaya naman ay papauwiin para sa striktong 14-day home quarantine. Ang mga pasyenteng Non-COVID-19 ay papayuhan ding umuwi.

   

  Papayagan ba akong umuwi habang naghihintay ako ng kung hinihintay ko ang resulta ng aking test?

  Kung banayad lamang ang iyong sintomas, maaari kang pauwiin para sa 14-day home quarantine. ng mga pasyenteng mayroong malubhang sintomas ay kinakailangang ma-ospital.

  Kailangan bang ipasok sa ospital ang mga suspect cases?

  Ang mga taong suspect na may COVID-19 na may banayad na sintomas ay hindi na kailangang ipasok sa ospital. Maaari na silang pauwiin pagkatapos matest, ngunit dapat silang payuhan na bumalik kapag lumala ang mga sintomas.

   

  Na-update ng Abril 21, 2020

 • Ito ang mga hakbang sa paggawa ng iyong 0.5% sodium hypochlorite (bleach) disinfectant solution para sa mga rabaw:

  1.  Ipunin ang lahat ng mga materyales na kakailanganin. Siguraduhin na magtrabaho sa isang lugar na may magandang bentilasyon, may lilim, at protektado sa hangin. 
  2. Magsuot ng personal protective equipment (guwantes, goggles, apron, at bota) habang humahawak at naghahanda ng bleach solution.
  3. Sa paghahanda ng solution, ibuhos ang dami ng tubig na kailangan sa isang plastik na lalagyan at idagdag ang bleach (huwag pagbaligtarin ang itong proseso).
  4. Kung gagamit ng household bleach (may 5% na aktibong chlorine), paghaluin ang: 
   • 1 mililiter (mL) na bleach at 9 mL na tubig, o
   • 100 mL na bleach at 900 mL na tubig
  5. Kung gagamit ng chlorine powder, granules, o tablet (may 60 - 70% na aktibong chlorine), tunawin ang: 
   • 1 kutsara o 20 grams (g) ng chlorine at 2 liters (L) ng tubig
  6. Lagyan ng label ang mga lalagyan ng disinfectant kasama ang sukat ng konsentrasyon ng chlorine.
  7. Araw-araw na maghanda ng bagong bleach at water solution upang mapanatili ang bisa nito.

   

  Na-update ng April 21, 2020

 • Paano mapapanatili ng empleyado at guests ng mga parke at mga lugar pang libangan ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyo ng Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasan ang pagkain ng sobrang tamis, alat, at matatabang pagkain.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Regular na makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media. 

   

  Bilang guest, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Bago pumasok sa pasilidad, maglagay ng inilaang alcohol-based sanitizer. 
  2. Magsuot ng face mask kapag nasa pampublikong lugar.
  3. Iwasan ang paghawak sa mga kagamitan sa loob ng pasilidad.
  4. Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  5. Ugaliin ang regular at wastong paghuhugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol-based sanitizers na may 70% alcohol.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Siguruhin na mayroong handwashing stations/hand sanitizers sa mga pampublikong lugar sa pasilidad. 
  2. Palagi ng i-disinfect ang lahat ng mga pasilidad araw-araw gamit ang 0.5% bleach solution.
  3. I-disinfect ang receiving areas at counters tuwing may makakasalamuhang customer.
  4. Ang mga receiving at guiding staff at personnel ay dapat magsuot ng face mask at iba pang personal protective equipment gaya ng face shields at gloves kung kinakailangan.
  5. Maglagay ng signages bilang paalala sa mga guest ng wastong paghuhugas ng kamay at pagsasagawa ng preventive measures.

   

  Bilang bisita, paano ko maiiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Huwag nang ituloy ang lakad kung maaari.
  2. Panatilihin ang physical distancing o isang metrong layo sa bawat isa.
  3. Iwasan ang malakihang pagtitipon sa mga parke/pasilidad.
  4. Iwasan ang paglalaro ng sports o aktibidad na nangangailangan ng close contact sa bawat isa.

   

  Bilang administrador, paano ko mapoprotektahan ang  mga katrabaho, empleyado, at guests upang maiwasan ang contact sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Limitahan ang bilang ng guests sa loob ng parke/pasilidad.
  2. Paalalahanan ang mga visitors/guests at staff na panahalitihin ang isang metrong distansya sa bawat isa.
  3. Magkaroon ng malaki at madaling makita na signages ng mga destinasyon ng inyong parke/pasilidad. Makatutulong ito upang mapuntahan agad ang kanilang destinasyon.

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  Para sa mga bisita/guests:

  1. Magpa-check ng temperatura at magpa-physical assessment kung kinakailangan.

   

  Para sa mga tagapamahala:

  1. Sa pagpasok, ang mga empleyado at visitors/guests ay dapat matignan kung sila ay may senyales at sintomas ng COVID-19.
  2. Huwag nang papasukin ang mga empleyado at visitors/guests na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 (tulad ng lagnat na may kasamang ubo).
  3. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at visitors/guests  na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19.
 • Pamilya

  Ipinagbabawal ang paglabas ng bahay. Tanging papayagan lamang ay ang pagkuha ng pangunahing pangangailangan tuload ng pagkain at gamot. 

  Trabaho

  Ang lahat ng opisinang kabilang sa ehekutibong sangay ng gobyerno ay hinihikayat na sumailalim sa work from home arrangement. 

  Pinapayagan ang mga BPO, bangko, at mga exporter na magpatuloy sa kanilang operasyon gamit lamang ang kanilang skeletal workforce. 

  Paaralan

  Suspendido ang klase sa lahat ang antas. Ito ay magpapatuloy sa 04 Mayo 2020.

  Pagkain

  Sapagka’t mahalaga ang suplay ng pagkain, ang lahat ng magsasaka, manggagawang bukid, mangingisda at mga tauhan ng agribusiness na MALUSOG AT WALANG SINTOMAS ng sakit ay pinapayagang magtrabaho kahit sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Maari pa ring magpatuloy ang lahat ng gawain na may kaugnayan sa pagsasaka at pangingisda. 

  Libangan

  Hindi muna magpaptuloy ang lahat ng operasyon ng mga establisiementong may kaugnayan sa libangan. Gayunpaman, may mga aktibidad na maaaring hanapin online upang mapaglibangan. Regular na pag-eehersisyo sa bahay ay makakatulong din upang magpalipas ng oras.

  Transportasyon

  Suspendido ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon sa panahon ng enhanced community quarantine. Kabilang dito ang tricycle at pedicab. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Mananatiling bukas ang mga ospita, medical clinics, parmasya at mga botika. Ang mga doktor ay maaaring magbigy ng electronic prescriptions gamit ang email. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • 1. Tuloy pa rin ang pamimigay ng cash grants sa mga benepisyaryo ng DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). 

  2. Ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng sinumang Pilipinong magkakasakit sa COVID-19 ay babayaran ng PhilHealth.  

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ito ang mga hakbang sa paggawa ng 0.05% sodium hypochlorite (bleach) solution (1:100 solution) para sa paghuhugas ng kamay:

  1. Gamitin ang 0.5% solution na inihanda para sa pagdidisinfect ng mga rabaw. Ihalo ang isang bahagi ng surface disinfectant solution sa siyam (9) na bahagi ng tubig. Halimbawa: 
   • Magdagdag ng 100 mililiters (mL) ng household bleach surface disinfectant solution sa isang litro (L) ng tubig, o 
   • Magdagdag ng isang kutsara ng chlorine powder, granule, o tablet surface disinfectant solution sa 20L ng tubig.
  2. Gamitin ito nang may pag-iingat. Ang madalas na paggamit ay maaaring humantong sa dermatitis o sakit sa balat na maaaring maging sanhi ng impeksyon.

   

  Na-update ng April 21, 2020

 • Sinu-sino ang Barangay Health Workers at anu-ano ang kanilang responsibilidad?

  • Ang mga BHW ay ang mga frontliner ng kalusugan sa ating barangay. Sila ay mga volunteer mula sa komunidad na sumailalim sa pormal na pagsasanay para mangalaga sa kalusugan ng mga pamilya sa loob ng isang assigned na lugar o catchment area
  • Kaagapay sila ng iba pang miyembro ng health team (katulad ng doktor, nurse, at midwife) sa pagpapalaganap ng mga programa at serbisyong  pangkalusugan sa mga komunidad.
  • Ang mga BHW ay nagsisilbi ring mga taga-tipon o taga-organisa ng komunidad (community organizers) upang makapagbigay ng aral at impormasyon  tungkol sa kalusugan (health educators). 
  • Napakahalaga ng tungkulin ng mga BHWs sa pagpapanatili ng kalusugan sa kanilang mga barangay.

   

  Ano ang papel ng mga BHW sa laban kontra COVID-19?

  Ang mga BHW ay katuwang ng komunidad sa:

  • Pagtukoy sa mga posibleng mayroong COVID-19;
  • Pag-subaybay sa mga pamilyang naka-home quarantine o isolation;
  • Pagbantay at pag-alaga sa mga pasyente sa Temporary Treatment and Monitoring Facility;
  • Pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa sakit (kung paano ito maaaring mahawahan at maiiwasan), at kung ano ang mga dapat gawin habang naka-home quarantine o isolation; at,
  • Maliban sa pagtugon sa banta ng COVID-19 sa komunidad, ang mga BHWs ay nagbibigay din ng mga serbisyong medikal sa barangay tulad ng pagbabakuna, pagsugpo sa malnutrisyon, atbp. 

   

  Ano ang mga tungkulin ng mga BHW sa Temporary Treatment and Monitoring Facility?

  Bilang bahagi ng team na nag-aasikaso sa mga Temporary Treatment and Monitoring Facility, ang mga BHW ay inaasahang magsasagawa ng sumusunod:

  • Sumailalim sa isang orientation o pagsasanay tungkol sa tamang pagsuot at paggamit ng Personal Protective Equipment (PPE) upang masiguro ang sariling kaligtasan;
  • Tumulong sa araw-araw na pag-subaybay, pagbantay, at pagtala ng kalusugan ng mga taong nasa loob ng Temporary Treatment and Monitoring Facility; at, 
  • Agarang pakikipag-ugnayan sa midwife, nurse, o doktor tungkol sa kalagayang pang-kalusugan (kasama ang mga sintomas na naitala) ng mga pasyente nasa loob ng Temporary Treatment and Monitoring Facility.

   

  Na-update ng April 21, 2020

 • Kinakailangan mong madala sa isang Level 2 o 3 na ospital kung:

  • Nagsimula kang hingalin o nahirapang huminga maliban bukod pa sa ibang sintomas 
  • Kapag nakapagtala nang mabilis na paghinga: 30 o mas mabilis na paghinga sa loob ng isang minuto
  • Kapag ang lagnat, ubo, o iba pang sintomas ay nagtuluy-tuloy at lumala kahit pa binigyan ng nararapat na gamutan

  Paalala: Kailangan ipaalam sa inyong BHW o BHERT bago pumunta sa nararapat na health facility. Kinakailangan munang ma-abisuhan ang ospital na tatanggap sa pasyente.

 • Bilang manonood, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko upang maiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Ipagpaliban na lang muna ang pagpunta sa mga sinehan.
  2. Kung posible, pumunta na lamang sa pinakamalapit na sinehan para mabawasan ang unnecessary exposure.
  3. Sundin ang physical distancing marks sa sahig kapag pumipila.
  4. Panatilihin ang isang metrong distance sa bawat isa sa loob ng sinehan.

   

  Bilang tagapamahala, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko upang maiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Magbenta lamang ng ticket para sa mga piling upuan upang magkaroon ng ligtas na distansya sa bawat manonood. 
  2. Ipatupad ang one-seat apart scheme.
  3. Pahintulutan ang pagkuha ng refund ng mga bumili ng advance ticket hanggang sa araw ng screening time lamang. 
  4. Ipatupad ang no-contact scheme at pagproseso at pagbili ng ticket online.

   

  Bilang empleyado ng sinehan, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Ugaliin ang regular at wastong paghuhugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizers na may 70% alcohol.
  2. Magsuot palagi ng face mask tuwing makikisalamuha sa mga tao. 
  3. Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.

   

  Bilang manonood, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Bago pumasok sa pasilidad, maglagay ng inilaang alcohol-based sanitizer. 
  2. Magsuot ng face mask kapag nasa pampublikong lugar.
  3. Iwasan ang paghawak sa mga kagamitan sa loob ng pasilidad.
  4. Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  5. Ugaliin ang regular at wastong paghuhugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizers na may 70% alcohol.
  6. Kung maiiwasan, ang mga miyembro ng pamilya na “high risk” ay huwag nang pumunta sa sinehan.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako makatutulong sa posibleng pagkalat ng COVID-19?

  1. Siguruhin na mayroong handwashing stations/hand sanitizers sa mga estratehikong lokasyon sa sinehan.
  2. I-disinfect ang lahat ng mga pasilidad araw-araw gamit ang 0.5% bleach solution.
  3. Magdikit ng signages at magkaroon ng regular na pag-aanunsyo ng mga paalala sa mga crew at empleyado tungkol sa regular at wastong paghuhugas ng kamay at pagsasawa ng preventive measures.

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  Para sa mga tagapanood:

  1. Magpa-check ng temperatura at magpa-physical assessment kung kinakailangan.

  Para sa mga tagapamahala:

  1. Sa pagpasok, ang mga empleyado ay dapat matingnan kung sila ay may senyales at sintomas.
  2. Bawasan ang bilang ng mga empleyado na kailangang pumasok sa loob ng building.
  3. Huwag nang papasukin ang mga staff na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 (tulad ng lagnat na may kasamang ubo). 
  4. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at mga tagapanood na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19.
 • Bilang customer sa isang kantina, restaurant, at iba pang kainan, ano ang dapat kong piliin upang mapanatili kong malusog ang aking sarili?

  1. Pumili ng iba’t ibang uri ng pagkain. Siguraduhing may Go, Grow, at Glow ang kakainin.
  2. Iwasang umorder ng pagkaing sobrang taba, tamis, at alat.
  3. Mag-tubig na lamang. Umiwas sa mga inuming sobrang tamis.

   

  Bilang customer, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19? 

  1. Sa pagpasok sa kainan, magpahid ng alcohol-based sanitizer na inilaan.
  2. Tingnan ang distansya. Sundin ang mga marka sa sahig kapag o-order ng pagkain at pupunta sa counter.
  3. Huwag tanggalin ang mask habang umo-order. Lakasan ang boses upang marinig ng kumukuha ng iyong order.
  4. Iwasan ang paghawak sa counter o anumang mga bagay sa loob ng kainan kung hindi kinakailangan.
  5. I-sanitize ang mesa ng alcohol kung posible. 
  6. Panatilihin ang isang metrong distansya sa iba habang kumakain.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19? 

  1. Siguraduhing mayroong istasyon para sa paghuhugas ng kamay o mga hand sanitizer na maaaring gamitin ng lahat ng customer.
  2. Gumawa ng marka sa sahig para sa physical distancing. Siguraduhing may isang metrong layo ang bawat isa.
  3. I-disinfect ang sahig at mga istante araw-araw o mas madalas pa kung posible.
  4. Pansamantalang itigil ang self-service na sistema para sa mga pagkaing handa ng kainin tulad ng salad bars o buffets.
  5. Ang mga nag-aasikaso ng pagkain, mga naka-assign sa check-out counter, at mga tagalinis ay dapat na magsuot ng personal protective equipment.

   

  Bilang customer, paano mababawasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Planuhin ang iyong order bago pumunta sa kainan. Mababawasan nito ang hindi kinakailangang exposure.
  2. Tingnan ang haba ng pila. Ipagpaliban na lamang ang pag-order kung mahaba ang pila o maraming tao sa loob ng kainan.
  3. Piliin ang pag-take-out o pagpapa-deliver kung posible.
  4. Kung sa loob kakain, agad na tapusin ang pagkain.
  5. Iwasan ang pagbabahagi ng pagkain, sawsawan, at mga kagamitan sa pagkain.
  6. Kung posible, gawin ang ‘clean as you go’ na sistema

   

  Bilang tagapamahala, paaano ko mapo-protektahan ang aking mga katrabaho, empleyado, at mga customer upang mabawasan ang makasalumaha ang mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Itaguyod ang pag take-out o pagde-deliver na lamang kung posible.
  2. Magtakda kung ilan lamang ang bilang na maaaring pumasok sa loob ng kainan.
  3. Limitahan ang dami ng tao na maaaring kumain sa loob at maglagay ng espasyong isang metro sa mga upuan.

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  1. Ipa-check ang iyong temperatura bago pumasok sa loob ng kainan.
  2. Sa pag time-in, ang mga empleyado ay dapat ding masuri para sa mga sintomas.
  3. Huwag nang papasukin ang mga staff o mga nagtitinda na mayroong sintomas (tulad ng lagnat na may kasamang ubo) ng COVID-19.
  4. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at customer  na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19
 • Inaprubahan ng IATF ang Department Memorandum 2020-0200, o ang "Omnibus Guidelines on the Quarantine and Testing of Repatriates" noong 07 May 2020. Ang sumusunod ay ang mas pinasimpleng nilalaman ng DM 2020-0200: 

   

  Bibiyahe ako papuntang Pilipinas. Anu-ano ang mga proseso na may kinalaman sa kalusugan na kailangan kong sundin?

  Lahat ng taong dumating sa Pilipinas ay kailangang magpa-COVID-19 test gamit ang RT-PCR o rapid antibody test, depende sa kanilang risk level. Kailangan nilang sumailalim sa thermal scanning at medical assessment pagdating nila sa Pilipinas, at kailangan rin nilang kumpletuhin ang mga health declaration cards at/o iba pang may kaugnayang dokumento. 

  Lahat ng taong dumating sa Pilipinas ay kailangan ring mag-quarantine sa mga stringent quarantine facilities o quarantine hotels na inaprubahan ng Bureau of Quarantine habang hinihintay ang resulta ng kanilang COVID-19 tests.

   

  Sino ang sasagot sa aking tirahan habang naka-quarantine ako? 

  • Babayaran ng Overseas Workers Welfare Administration ang tirahan ng land-based OFWs na naka-quarantine.
  • Babayaran ng local manning agency at/o ng Maritime Industry Authority ang tirahan ng sea-based OFWs na naka-quarantine.
  • Puwedeng pumili ng kahit anong quarantine facility ang mga non-OFW, pero babayaran nila ang sarili nilang tirahan.
  • Kung piniling tumira sa isang hotel na inaprubahan ng BOQ para sa quarantine, babayaran ito ng manlalakbay, kahit siya'y isang OFW. 

   

  Ano ang mangyayari pagkatapos ng testing? 

  Ang mga positibo sa COVID-19 ay ililipat sa ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ang mga negatibo sa COVID-19 ay maaari nang umuwi o pumunta sa monitoring facility upang sumailalim sa 14 na araw ng quarantine.

  Basahin ang buong DM dito.

 • Ang operasyon ng mga pribadong establisiemento na nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo kagaya ng produksyon ng pagkain at gamot ay pinapayagang magpatuloy kung ito ay sumailalim sa skeletal workforce. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Tuloy ang operasyon ng mga kompanyang nagbibigay ng serbisyo tulad ng tubig, kuryente, telecommunications, pangungulekta ng basura, punerarya, at mga gasolinahan sa panahon ng ECQ. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Paano mapapanatili ng empleyado at guests ng hotels at inns ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyo ng Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasan ang pagkain ng sobrang tamis, alat, at matatabang pagkain.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Regular na makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media

   

  Bilang hotel guest, paano ako makakatulong upang mababawasan ang  COVID-19 infection?

  1. Bago pumasok sa pasilidad, maglagay ng inilaang alcohol-based sanitizer. 
  2. Magsuot ng face mask kapag nasa pampublikong lugar.
  3. Iwasan ang paghawak sa mga kagamitan sa loob ng pasilidad.
  4. Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing gamit ang tisyu o siko. Agad na itapon ang ginamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.
  5. Ugaliin ang regular at wastong paghuhugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol-based sanitizers na may 70% alcohol.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako makakatulong upang mababawasan ang COVID-19 infection?

  1. Siguraduhing mayroong handwashing stations/hand sanitizers sa mga pampublikong lugar sa loob ng building. 
  2. Regular na i-disinfect ang lahat ng mga pasilidad gamit ang 0.5% bleach solution.
  3. Labhan ang mga linen, kumot, at iba pang tela sa mainit na tubig, sabon, at bleach.
  4. I-disinfect ang receiving areas at counters tuwing makakasalamuha ng customer.
  5. Ang mga madalas na hawakan tulad ng elevator buttons, door knobs, panulat sa logbook, susi, at iba pa ay dapat ding regular na i-disinfect. 
  6. Maglagay ng signages na nagpapaalala sa mga guest na maghugas ng kamay at gawin ang iba pang preventive measures
  7. Sanayin ang mga empleyado sa housekeeping na:
   • Paggamit at paghawak ng mga disinfectant
   • Tamang pagtukoy sa mga pinaka karaniwang sintomas ng COVID-19

   

  Bilang guest, paano mababawasan ang pagkakaroon ko ng pakikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19?

  1. Limitahan ang paglabas kung hindi kinakailangan.
  2. Panatilihin ang physical distancing o pagkakaroon ng isang metrong distansya sa iba pang mga guest o staff ng hotel.
  3. Umiwas sa mga lugar na maraming tao sa loob ng hotel/inn

   

  Bilang tagapamahala, paano ko mapoprotektahan ang aking mga katrabaho, empleyado, at guests upang maiwasan ang contact sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Magtakda kung ilan lamang ang bilang na maaaring pumasok sa loob ng hotel/inn.
  2. Paalalahanan ang mga guest at staff na panatilihin ang isang metrong distansya sa bawat isa.
  3. Palalahanan ang mga guest na huwag lumabas kung hindi mahalaga ang dahilan.
  4. Magkaroon ng malaki at madaling makita na signages kung saan makikita ang amenities o mga kuwarto. Makatutulong ito upang mapuntahan agad ang kanilang destinasyon

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection? 

  1. Kinakailangang ipa-check ng mga guest ang kanilang temperatura bago pumasok sa loob ng hotel/inn.
  2. Sa pag time-in, ang mga empleyado ay dapat ding masuri para sa mga sintomas.
  3. Ibigay ang kumpletong impormasyon kasama ang pangalan, contact details, at address sa pag check-in.
  4. Maging tapat kapag tinanong sa lugar na pinuntahan at nagdaang paglalakbay.
  5. Mag log-in sa tuwing gagamit ng amenities ng hotel/inn. 
  6. Huwag nang papasukin o panatilihin sa hotel/inn ang mga empleyado  na mayroong sintomas (tulad ng lagnat na may kasamang ubo) ng COVID-19.
  7. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at visitors/guests  na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19.
 • Ang LGU ay maaaring magpataw ng MAKATAO at MAKATARUNGANG parusa sa lumabag sa curfew. 

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang ECQ ay magtatagal hanggang 30 Abril 2020, alinsunod sa anunsyo ng IATF at ng Presidente. 

 • Paano mapapanatili ng artista/crew/ empleyado ng industriya ng pelikula ang kanilang kalusugang pisikal at mental?

  1. Kumain ng masustansya, laging isaisip ang prinsipyo ng Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Iwasan ang pagkain ng sobrang tamis, alat, at matatabang pagkain.
  3. Uminom ng tubig na hindi bababa sa 1.5 litro araw-araw.
  4. Mag-ehersisyo araw-araw. Siguraduhin na hindi ito bababa sa 15 minuto para mas mapabuti ang resistensya.
  5. Regular na makipag-usap sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tawag o video chat sa social media.

   

  Paano mapapanatili ng mga tagapamahala ng industriya ng pelikula  ang kalusugang pisikal at mental ng kanilang artista/crew/empleyado?

  1. Magbigay ng mga masusustansyang pagkain, laging isaisip ang prinsipyo ng  Pinggang Pinoy ng DOH. 
  2. Maglaan ng lugar sa set kung saan maaaring gumawa ng pisikal na aktibidad gaya ng pag-eehersisyo.
  3. Maglaan ng lugar para sa mga artista/crew/ empleyado para mailabas nila ang kanilang kabiguan/takot/alalahanin

   

  Bilang artista/crew/empleyado, paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at mga katrabaho upang maiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Panatilihin ang isang metrong distansya sa bawat isa.
  2. Kung maaari, ang mga artista ay kailangang sumunod sa physical distancing. 
  3. Gayundin ang mga empleyadong magbibigay ng pagkain at inumin ay dapat sundin ang physical distancing.
  4. Ipatupad ang no-contact direction sa mga crew at mga artista gamit ang speaker phones, etc.
  5. Sa mga indibidwal na kakailanganing magkaroon ng close contact sa isang tao (make-up artist/sound technicians/stage mangers), dapat silang magsuot ng face masks at face shields.

   

  Bilang miyembro ng creatives team, paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at mga katrabaho upang maiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  Ipatupad ang preventive measures sa inyong ginagawang pelikula, series, etc, halimbawa:

  • Kung ang eksena ay kasama ang pagpasok sa isang mall, kailangang ipakita na may isinasagawang temperature checks at may mga alcohol stations.
  • Kung ang eksena ay sa loob naman ng isang restaurant, kailangang ipakita na mayroong mga marka sa sahig para sa pagpapanatili ng physical distancing sa mahahabang pila.
  • Kung ang eksena ay may kasamang maraming tao, kailangang nakasuot ng face mask ang mga karakter.

   

  Bilang tagapamahala, paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at mga katrabaho upang maiwasan ang pakikisalamuha sa mga taong posibleng may COVID-19?

  1. Para sa mga empleyado, maging flexible sa mga pag-aadjust ng projects at timelines nito.
  2. Tignan kung maaaring gawin ang delivery of content online.
  3. Tignan kung anong trabaho ang pwedeng online na lamang 
   • Decision meetings
   • Auditions
  4. Kung kinakailanga ng pabahay para sa crew/empleyado/artista, maglaan ng mga hiwa-hiwalay na kwarto o tent.

   

  Bilang artista/crew/empleyado, paano ako matutulong upang mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  1. Ugaliin ang regular at wastong paghuhugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizers na may 70% alcohol.
  2. Ugaliing magsuot ng face mask tuwing makikisalamuha sa mga tao.
  3. Ugaliin ang tamang pag-ubo.
  4. Para sa mga receiving/guiding staff at actors, magkaroon ng karagdagang personal protective equipment gaya ng face shields at gloves.

   

  Bilang tagapamahala, paano ako matutulong upang mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  1. Siguruhin na mayroong handwashing stations/hand sanitizers sa mga estratehikong lokasyon sa studio at lugar ng shooting. 
  2. I-disinfect ang lahat ng mga pasilidad araw-araw gamit ang 0.5% bleach solution.
  3. Magdikit ng signages at magkaroon ng regular na pag-aanunsyo ng mga paalala sa mga crew at staff tungkol sa regular at wastong paghuhugas ng kamay at pagsasawa ng preventive measures.
  4. Gawin ang shoots sa lugar na maaliwalas at may maayos na ventilation.

   

  Paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection?

  Para sa artista/crew/empleyado

  1. Magpa-check ng temperatura at magpa-physical assessment kung kinakailangan.
  2. Ipaalam ang inyong nakaraang byahe  at relevant COVID-19 exposure sa management.
  3. Huwag nang pumasok pa sa trabaho kung nagpapakita na ng senyales at sintomas ng COVID-19.

  Para sa mga tagapamahala:

  1. Sa pagpasok, ang mga empleyado ay dapat matignan kung sila ay may senyales at sintomas.
  2. Bawasan ang bilang ng mga empleyado na kailangang pumasok sa loob ng lugar ng shoot. 
  3. Huwag nang papasukin ang mga staff na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 (tulad ng lagnat na may kasamang ubo). 
  4. Kung maaari, tignan ang nakaraang byahe at relevant COVID-19 exposure ng inyong mga empleyado.
  5. Magbigay ng mga tagubilin kung saan makakakuha ng atensyong medikal ang mga empleyado at mga tagapanood na nagpapakita ng senyales at sintomas ng COVID-19.
BACK TO MENU