English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

TUNGKOL SA VACCINE CLINICAL TRIALS
 • Ang pangunahing gamit ng bakuna ay bigyang lakas ang ating immune system upang maprotektahan tayo mula sa mga nakahahawang sakit na dulot ng mga virus. 

  Na-update ng Enero 12, 2021

  • Dapat ligtas at epektibo
  • Abot-kaya at maaaring ipamahagi sa nakararami
  • Napapataas ang kumpiyansa ng mga mamamayan upang maisagawa ang  kanilang mga pang-araw araw na gawain

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Hindi. Ang mga gumagawa ng bakuna ay nagsisiyasat ng iba't ibang plataporma upang makabuo ng immune-response o panlaban sa SARS-CoV-2. Ilan sa mga uri ng bakuna ay maaring protein-based o genetic-based. Bawat bakuna ay may kani-kaniyang kalamangan at kahinaan at pamamaraan kung paano gagamitin.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Lahat ng gamot, bakuna o diagnostic procedure sa medisina ay dumaraan sa clinical trials na nilalahukan ng mga boluntir. Ang pagsasagawa ng clinical trials ay nakapagbibigay ng siyentipikong basehan o patnubay sa paggamit ng mga ito.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Ang clinical trials ay mga pag-aaral na medikal na nilalahukan ng mga tao. Ang pangunahing layunin ng mga ito ay suriin ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna bago pa man ito mabigyan ng lisensya para maibenta o magamit ng karamihan. Tinitingnan sa vaccine clinical trials kung mabibigyan ng proteksyon laban sa isang sakit ang mga nabakunahan kumpara sa mga hindi nakatanggap ng bakuna.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • May sinusundan na plano o protokol para sa pagsasagawa ng clinical trials. Pinag-aaralan muna ng iba’t ibang grupo ng mga eksperto ang mga planong ito bago pa man aprubahan ang pagsasagawa ng clinical trials.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Mayroong susundang pamantayan para sa pagtukoy ng study sites at mga maaaring posibleng kalahok sa clinical trials. 

  Random ang pagtatalaga ng grupo para sa bawat kalahok. Pag-aaralan ang pinagkaiba ng epekto sa pagitan ng grupong nakatanggap ng bakuna kumpara sa grupong nakatanggap lamang ng placebo.


  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Ang Food and Drug Administration (FDA) ay ang pangunahing ahensiya na nagkokontrol sa mga clinical trials na isinasagawa sa bansa.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Ang FDA kasama ang ibang mga tagasuri ay sumusunod sa isang mahigpit na proseso upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok. Ang proseso ng pagsusuri ay ginagawa sa pakikipagtulungan sa DOST Vaccine Expert Panel, isang pangkat ng mga eksperto sa teknikal at siyentipiko, at ng Philippine Health Research Ethics Board (PHREB). 

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Pag-aaralan ang potensyal na peligro at benepisyo sa bawat clinical trial. Kinakailangan siguraduhin na anumang potensyal na peligro ay hindi hihigit sa benepisyo nito. Pangunahing layunin ng pag-aaral ang kaligtasan at kalusugan ng bawat kalahok. 

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Magkakaroon ng independent na Data and Safety Monitoring Committee (DSMC) na susubaybay sa mga pag-aaral na isinasagawa para sa vaccine candidates sa ilalim ng WHO Solidarity Trials. 

   

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Maaaring magkaroon ng side-effects ang kandidatong bakuna na gagamitin sa clinical trials sa mga kalahok. Ito ay maaaring mild at mayroon ding napakaliit na posibilidad na magkaroon ng malalang side-effects. Para sa mga naobserbahang side effects, tutukuyin ng mga doktor kung ang mga ito ay may kaugnayan o dahil sa mga kandidatong bakuna.

  Na-update ng Enero 12, 2021

  • Karapatang magtanong
  • Karapatang malaman ang kabuuan ng pag-aaral
  • Karapatang malaman ang mga posibleng panganib
  • Karapatan sa malinaw na impormasyon
  • Karapatang magpasya
  • Karapatang tumanggi
  • Karapatang malaman kung may kabayaran
  • Karapatan sa privacy at confidentiality
  • Karapatan sa mga paniniwala
  • Karapatan sa mga dokumento
  • Karapatan sa post-trial care
  • Karapatang magreklamo

  For a more detailed explanation, please see pages 8 and 9 of the Primer at bit.ly/VaccineTrialsPrimerPH 

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Sa pagpili ng mga karapat-dapat na kalahok, may susunding inclusion at exclusion criteria. Maaaring bigyang prayoridad ang mga HCWs, frontliners, at iba pa.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Ang pagpili sa kalahok ay batay sa mga resulta ng mga sumusunod:

  • Physical examination
  • State of health
  • COVID-19 status
  • Other diagnostic tests

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Kailangan masuri ang bakuna sa mga Pilipino kung ito ba ay:

  • ligtas
  • makakapag-produce ng immunity o panlaban sa impeksyon, at
  • makakapagbibigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa mga Pilipino.

  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Oo. Bawat lahi ay may tinatawag na biological o genetic differences na nagdudulot ng iba’t ibang uri ng immune response na nalalaman sa pamamagitan ng clinical trials.


  Na-update ng Enero 12, 2021

 • Ang clinical trial ay kadalasang isinasagawa sa lugar na mataas ang transmission rate upang malaman kung epektibo ang bakuna dahil sa mataas na probability ng exposure sa virus.

  Na-update ng Enero 12, 2021

BACK TO MENU