English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

"The Worst Begins" Message
"The Worst Begins" Message

Sinasabi ng isang mensahe na mula bukas, huwag lumabas para sa anumang kadahilanan at wag makitungo kanino man dahil magsisimula ang pinakamasamang yugto.

Ang mensahe mismo ay nagbabanggit na "mula Marso 23 hanggang Abril 3" ang "rurok", kahit na binabalaan nito na huwag umalis sa bahay mula bukas na Marso 26.

Bukod sa ito'y hindi inilabas ng DOH o WHO, ang hindi pagkakapare-pareho sa tiyempo ng mensahe kasama ang mga pagkakamali sa balarila ay nagpapahiwatig na ito ay peke.

Pinapayuhan ang publiko na patuloy na manatili sa bahay. Ang isang tao na dapat na mas mababa sa 60 taong gulang at walang mga malalang sakit tulad ng high blood o diabetes ay maaaring lumabas upang bumili ng pagkain o gamot, alinsunod sa mga alituntunin na inilabas ng lokal na pamahalaan.

Iwasan ang pagkabalisa. Huwag pansinin/i-delete ang mga mensaheng pagkalusugan tungkol sa COVID-19 na hindi mula sa DOH o WHO.

BACK TO MENU