English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Reinfection ng mga COVID-19 na Pasyente
Reinfection of COVID-19 Patients

Ang Tsina ay may mga ulat na mga kaso ng reinfection, ngunit ipinaliwanag ng US-CDC ang mga "reinfection" na kaso sa iba pang mga kadahilanan: hindi kumpleto na clearance ng virus sa pasyente, pag-sampol ng ispesimen, atbp.

Hintayin ang pag-update ng DOH sa publiko tungkol sa mga karagdagang impormasyon tungkol dito.


References:

Zhou L., Liu K., Liu H.G., (2020). Cause analysis and treatment strategies of "recurrence" with novel coronavirus pneumonia (covid-19) patients after discharge from hospital. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 43(0):E028. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20200229-00219

BACK TO MENU