English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Nakatakas na COVID-19 na Pasyente
Escaped COVID-19 Patient

May mensaheng nagsasabi na ang isang pasyente ng COVID-19 ay nakatakas, at nagbibigay ng pangalan at address diumano ng pasyente na iyon at humihingi ng tulong upang mahanapan siya.

Ang pangalan sa kumakalat na mensahe ay hindi isang pasyente ng COVID-19.

Nirerespeto ng DOH ang pagkapribado ng impormasyon ng pasyente alinsunod sa batas, at hindi kailanman gagawa ng mga anunsyo tulad nito.

Hinihiling ng DOH sa lahat ng ahensya ng gobyerno at nagpapatupad ng batas pati na rin ang publiko na iwasan ang pamamahagi ng ganitong uri ng impormasyon.

BACK TO MENU