English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Hydroxychloroquine may help treat COVID-19 patients.
Hydroxychloroquine may help treat COVID-19 patients.

Ang isang clinical trial mula sa France ay nagsasabi na sa kabila ng maliit na sample size nito, ang paggamit ng hydroxychloroquine ay maaaring makatulong sa paggamot ng pasyente na may COVID-19.

Ang chloroquine at hydroxychloroquine ay maaaring magamit off-label para sa paggamot ng mga kumpirmadong pasyente ng COVID-19. Ito ay mangangailangan ng informed consent.

Ngunit ang chloroquine at hydroxychloroquine ay hindi dapat gamitin bilang prophylaxis upang aiwasan ang COVID-19. Walang tiyak na mataas na kalidad na katibayan upang suportahan ito.

BACK TO MENU